Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  
Obecné zastupiteľstvo v Jelke v zmysle §18a bod č.2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesením č.
17m.,12016/0Z-4 zo dňa 13.12.2016 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Jelka na deň: 31.1.2017 o 17:00 hod.v kultúrnom dome v Jelke.
Celý text vyhlásenia vo formáte .pdf nájdete TU.
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU