Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v jedálni pri MŠ nájdete po kliknutí na tento odkaz : VZN 2/2016
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU