Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zverejnenie návrhov VZN


Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj návrh
Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jelke    návrh
Návrh Štatútu obce Jelka návrh
Návrh Návrh všeobecného záväzného nariadenia  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka návrh návrh

Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka návrh

Návrh VZN o určení názvu ulice na území obce Jelka návrh
- novinky e-mailom