Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Oznámenie o počte obyvateľov obce Jelkak 10.07.2018

10.08.2018

Online a tlačený dotazník pre občanov obce

18.06.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante zasiela oznam o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28.05.2018

Obec Jelka vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenových ponúk o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností - obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka.

03.04.2018

ZsVs
Predstavenstvo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v záujme znižovania množstva nelegálne odobratej vody z verejného vodovodu, resp. množstva nelegálne vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, schválilo G E N E R Á L N Y P A R D O N od 1. 4. 2018 do 1. 7. 2018 pre neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

23.03.2018

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU