Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Členenie obecného úraduŠtefan Tóth - Zástupca starostu


Administratívny úsek obecného úradu


Mgr. Rita Véghová
- Prednostka úradu (stavebná agenda a pozemky)

  • Sidonia Banková - Účtovníctvo
  • Elvira Hollósyová - administratívna pracovníčkaAgneša Madarásová
- Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo
Zita Tóthová
- Pokladňa, dane a poplatky
Edita Morvayová
- Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie

Marta Szabóová
- Matričný úrad a podateľňa


 
 


Beáta Mészárosová
- Referentka kultúrneho domu


Zdenka Pongráczová
- Knihovníčka
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU