Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia:     112
Hasičská služba:                                   150, 112
Záchranná služba:                                155, 112
Polícia:                                                158, 112
Havarijná služba:                                 0123Poruchy

Poruchová služba pevných telefónnych liniek:    12129   
Elektrina – hlásenie poruchy:                            0800 111 567
Voda – hlásenie poruchy:                                 0800 121 333
Plyn – hlásenie poruchy:                                  0850 111 727
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU