Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zdravotnícke zariadeniaVšetky nasledujúce zariadenia sídlia v obecnom zdravotnom stredisku


Všeobecný lekár:

MuDr. Dagmar Szakáčová

tel: 0905 975 195

 
Zubár:

MUDr. Mária Hoffer

tel: 031/ 7876 324

 
Gynekológ:

MuDr. Miroslav Šišák

tel: 031/ 7876 481

 
Detský lekár:

MuDr. Jozef Valkár

tel: 0905 277 599

 
Lekáreň

tel: 031/ 7876 112
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU