Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI » Kultúra
printer  vytlačiť  

Kultúra

    

Kultúrna referentka: Beáta Mészárosová  

        


Využitie priestorov domu kultúry

            
Pondelok: 
 

 •   9.00-10.00 - Jóga pre seniorov (zodpov.: Marianna Szabóová)
 • 12.00-16.30 - Hudobná škola: klavír, teória - Ladislav Bertók
 • 17.00-18.00 - Spevokol: "Strieborná Jeseň" (zodpov.: Etelka Czinegeová)

 

          Utorok :

 • 13.00 - 17.00 - Hudobná škola: klavír, gitara, spev - Alexander Csabi, Dezider Hollósy
 • 19.00            - Stretnutia spevákov populárnych piesní (zodpov.: B. Mészárosová)

 

            Streda:

 • 10.00-11.00 - Cvičenie pre mamičky s deťmi
 • 19.00-21.00 - Stretnutia spevákov ľudových piesní (zodpov.: Farkas Anna)
 • 19.00-21.00 - Dychový súbor (zodpov.: Tamás Horváth)
 •                      Totalica (zodpov.:  Tamás Horváth)


     Štvrtok:
 • 08.30-11.00 - BabyClub Jelka (zodpov: Veronika Hartlová)
 • 18.00-20.00 - Jóga (zodpov.: Andrea Baráth)
 • 19.00-21.00 - Citarový súbor Pengettyű  (zodpov.: Kristína Némethová)


           Piatok: 

 • 19.00-21.00 - Dychový súbor (zodpov.:Tamás Horváth)                                        
 •                      Totalica (zodpov.: Tamás Horváth)

 

          Sobota:

 

 • 14.00-19.00 - Klub dôchodcov (zodpov.: Bálint Rajcsányi)

 V kultúrnom dome prebiehajú schôdze Csemadok-u a Klubu dôchodcov, ako aj výročné schôdze spoločenských organizácií.
 

Obecná knižnica je denne otvorená od 10:00 do 16:00 hodiny.


Často sa tu organizujú rôzne kultúrne udalosti, ako: koncerty, divadelné predstavenia, spevácke večery, literárne besedy, tvorivé dielne pre deti.

Kontakt:
 • 031/7876 110 (Kultúrny dom)
 • mail: kultura@jelka.sk
- novinky e-mailom