Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Kultúra

    

Kultúrna referentka: Beáta Mészárosová  

        


Využitie priestorov domu kultúry

            
Pondelok: 
 

 • 10,00-11,00 - Jóga (zodpov.: Marianna Szabóová)
 • 12.00-16.00 - Hudobná škola: klavír, teória
 • 17.00-18.00 - Spevokol: "Strieborná Jeseň" (zodpov.: Etelka Czinegeová)
 • 20,00-22,00 - Jelčiansky divadelný súbor (zodpov.: Beáta Mészárosová)

 

          Utorok :

 • 13.00 - 17.00 - Hudobná škola: klavír, husle, gitara, spev
 • 18.00             - Stretnutia spevákov ľudových piesní (zodpov.: Farkas Anna)
 • 19.00             - Stretnutia spevákov populárnych piesní (zodpov.: B. Mészárosová)

 

            Streda:

 • 18,00-21,00 - Citarový súbor Cidrus (zodpov.: Gábor Ballán)
 • 18,00-20,00 - Orientálny tanec - Jazmín (zodpov.: Katarína Csongár )
 • 19,00-21,00 - Dychový súbor (zodpov.: Tamás Horváth)
 •                        Totalica (zodpov.:  Tamás Horváth)


     Štvrtok:
 •  
 • 08,30-11,00 - BabyClub Jelka (zodpov: Danka Vicziánová)
 • 11,30-16,00 - Hudobná škola: klavír, gitara, spev
 • 18.00-20,00 - Jóga (zodpov.: Farkas Anna)
 • 19.00-21,00 - Citarový súbor Pengettyű  (zodpov.: Zoltán Farkas)


             Piatok: 

 • 12,30-16,00 - Hudobná škola: klavír, husle
 • 19,00-21,00 - Dychový súbor (zodpov.:Tamás Horváth)                                        
 •                        Totalica (zodpov.: Tamás Horváth)

 

Sobota:

 • 09,00-12,00 - Hudobná škola: Dychové nástroje
 • 14,00-19,00 - Klub dôchodcov (zodpov.: Bálint Rajcsányi)

 V kultúrnom dome prebiehajú schôdze Csemadok-u a Klubu dôchodcov, ako aj výročné schôdze spoločenských organizácií.
 

Okrem utorka je denne otvorená obecná knižnica od 13:00 do 17:00 , kde je možnosť prístupu na internet pre obyvateľov našej dediny . Týmto sa rozšírila návštevnosť knižnice.

V kultúrnom dome má svoje sídlo aj redakcia Jelčianskeho slova.

Často sa tu organizujú rôzne kultúrne udalosti, ako: koncerty, divadelné predstavenia, spevácke večere, literárne večierky, rodinné nedeľe, atď.

Kontakt:
 • 031/7876 110 (Kultúrny dom)
 • mail: kultura@jelka.sk
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU