Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Oznam obce - nelegálne umiestňovanie odpadov v obci


Vážení obyvatelia.

V júli tohto roka (2019) začali v našej obci platiť nové pravidlá v rámci odpadového hospodárstva.


  • Vytvorili sme také podmienky, aby sme umožnili všetkým občanom legálne odovzdať všetky druhy štandardných odpadov z domácností.
  • Zvýšili sme triedenie odpadov, ako aj samotné povedomie o triedení odpadov.
  • Podarilo sa nám stabilizovať situáciu na zbernom mieste za cintorínom a odpady k nám vynášajú už len naši obyvatelia. Samozrejme aj to len tí obyvatelia, ktorí majú zaplatené poplatky za odpady. Takto je to fér. Sme si všetci rovní.
  • Podarilo sa nám značne zvýšiť počet obyvateľov platiacich poplatky za odpady.


Napriek týmto úspechom a našej enormnej snahe, máme stale medzi sebou spoluobčanov, ktorí nerešpektujú pravidlá, porušujú zákon, ako aj naše VZN a to tým, že ukladajú odpady na verejné priestranstvá alebo do extravilánu obce.

Dovoľte mi, aby som touto cestou opätovne vyzval všetkých, čo takto konajú, že páchajú priestupky alebo trestné činy. Obec Jelka proti takýmto páchateľom aktívne koná.

Rád by som našu verejnosť ubezpečil, že neustále našu obec monitorujeme a sledujeme. Naša obecná poriadková služba je v oblasti odpadového hospodárstva (a nielen v rámci neho) veľmi aktívna. Na základe dlhodobo zbieraných dôkazov sme začali konať. V posledných týždňoch pravidelne vykonávame priestupkové konania voči znečisťovateľom a pokutujeme ich!

V zmysle zákona č.79/2015 o odpadoch, môžeme fyzickej osobe udeliť pokutu až do výšky 1500 EUR.


Týmto dôrazne upozorňujeme všetkých znečisťovateľov obce, že budeme neúnavne pracovať na tom, aby každý za znečistenie obce zaplatil. Do dnešného dňa boli všetky uskutočnené priestupkové konania ukončené uznaním viny a uložením nie malej pokuty.

Na dosiahnutie poriadku v našej obci využijeme všetky legálne dostupné prostriedky!

Zároveň chcem poďakovať všetkým našim obyvateľom, ktorí triedia svoj odpad a postavili sa k tejto problematike poctivo a zodpovedne. Týmto prístupom chránime našu prírodu, udržiavame čistotu a poriadok v obci a súčasne ideme príkladom našim deťom.

ĎAKUJEME!

Ing. Gabriel Kiš
starosta obce- novinky e-mailom