Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Začiatkom roku 2019 sme zaviedli zmeny v odpadovom hospodárstve našej obce. Boli sme k tomu prinútení, nakoľko dovtedajší stav bol jednoducho neudržateľný. Neudržateľný z ekonomického, environmentálneho ale i z ľudského ....

20.10.2020
v roku 2019 sme zaviedli niekoľko opatrení na stabilizovanie odpadového hospodárstva v našej obci. Vďaka zavedeniu týchto nových opatrení, sa nám podarilo znížiť množstvo odvezeného komunálneho odpadu z obce o viac ako 300 ton/rok. Najväčšiu zásluhu na tejto úspore malo ...

02.02.2020

V júli tohto roka (2019) začali v našej obci platiť nové pravidlá v rámci odpadového hospodárstva. Vytvorili sme také podmienky, aby sme umožnili všetkým občanom legálne odovzdať všetky druhy štandardných odpadov z domácností ...

20.11.2019

- novinky e-mailom