Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » SLUŽBY
printer  vytlačiť  

Služby a firmyZdravotnícke služby

Neštátna ambulancia praktického
lekára pre dospelých

MUDr. Dagmar Szakácsová


tel: 0905 975 195

Ordinačné hodiny:
                
Pondelok: 8:30 -  13:00

Utorok:    8:30 -  13:00
               (vypísanie liekov od 11:00-13:00)

Streda:    8:30 -  12:00
               (vypísanie liekov od 11:00-12:00)

Štvrtok:   07:00 - 11:00 (administratíva)
               12:00 - 16:00 (ordinácia)

Piatok:     8:30 -  13:00
               (vypísanie liekov od 11:00-13:00)
  Neštátna zubná ambulancia Jelka - MUDr. Mária Hoffer

tel: 031/ 7876 324

Ordinačné hodiny:

                
Pondelok : 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Utorok: 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Streda: 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Štvrtok: 7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
Piatok PROTETICKÝ DEŇ    
  7,00-8,00     príprava ambulancie    
  8,00-13,00   ordinácia     
  13,00-15,00  administratíva    
 

Webová stránka: http://mn-dent.6f.sk/index.php
         
Lekáreň Jelka                           

tel.: 031/7899 382

Otváracie hodiny:
                
Pondelok: 7:30 - 11:30 a 11.50 - 15:15
Utorok:    7:30 - 11:30 a 11.50 - 15:15
Streda:    7:30 - 11:30 a 11.50 - 15:15
Štvrtok:   7:30 - 11:30 a 11.50 - 17:00
Piatok:     7:30 - 11:30 a 11.50 - 13:15
Sobota     ZATVORENÉ
Nedeľa     ZATVORENÉ
  MUDr. Miroslav Šišák – Gynekologická ambulancia

Pondelok: 7:00 – 14:00

Streda: 7:00 – 14:00

Piatok: 7:00 – 14:00

Telefónne číslo: 031 7876 481


MUDr. Jozef Valkár – detský lekártel. ordinácia: 031/7876 326

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 13:00 -  17:00

Utorok:    13:00  -  17:00
               15:00 - 17:00 (poradňa)

Streda:    7:30 -  12:00
              
Štvrtok:   13:00 - 16:00
              
Piatok:     7:30 -  12:00

              - novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU