Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

po početných konzultáciách s príslušnými orgánmi štátnej správy Vás informujeme, že v dňoch 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020 prebehne v našej obci 1. kolo celoplošného testovania na COVID-19. V obci budú zriadené 3 odberné miesta, ktoré prešli schvaľovacím procesom .....

28.10.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa§ 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nové opatrenia. Viď článok.

10.09.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ....

06.05.2020
27.3. 2020 bolo aktualizované Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

27.03.2020

Dôležité informácie v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)

19.03.2020
- novinky e-mailom