Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Oznamujeme vám, že v dňoch dňa 06.02.2021 a 07.02.2021 budeme testovať na COVID-19 na troch mobilných odberných miestach (MOM) v našej obci. Sú to rovnaké 3 miesta ako, ako počas posledného testovania, teda MOM – Základná škola, MOM – Kultúrny dom, MOM – Požiarna zbrojnica.

04.02.2021
Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti: Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).Informujte o pozitivite Vášho všeobecného ...

28.01.2021

Oznamujeme vám, že v dňoch 23.-24. januára budeme testovať v rámci celoplošného testovania na COVID-19 na troch mobilných odberných miestach (MOM) v našej obci. Sú to rovnaké 3 miesta ako, ako počas posledného testovania, teda MOM – Základná škola ...

19.01.2021
Dňa 11.01.2021 bola zverejnená vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta. Doteraz prijaté protipandemické opatrenia zostávajú takisto v platnosti.

12.01.2021

Na území Slovenskej republiky platí od 01.01.2021 do 24.01.2021 zákaz vychádzania, pričom toto obmedzenie sa nevťahuje len na prípady uvedené v článku. Zároveň v článku nájdete aj ďalšie opatrenia, ktoré je nevyhnuté v záujme ochrany života a zdravia dodržiavať. Žiadame vás, aby ste sa správali zodpovedne.

05.01.2021
Dávame do pozornosti zmenu prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid-19.

16.11.2020

máme za sebou mimoriadne náročný víkend ̶ 2 dni celoplošného testovania na COVID-19. Informácie o podmienkach testovania a inštrukcie sa menili a dopĺňali každý deň. Nebudem klamať, bolo to náročné. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme to úspešne zvládli. Určite by sme to nedokázali bez pomoci profesionálnych zdravotníkov, ktorým patrí ...

05.11.2020
Cez víkend sa v našej obci uskutočnilo testovanie antigénovými testami na COVID - 19 . Viac informácií nájtete v článku.

03.11.2020

po početných konzultáciách s príslušnými orgánmi štátnej správy Vás informujeme, že v dňoch 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020 prebehne v našej obci 1. kolo celoplošného testovania na COVID-19. V obci budú zriadené 3 odberné miesta, ktoré prešli schvaľovacím procesom .....

28.10.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa§ 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nové opatrenia. Viď článok.

10.09.2020

- novinky e-mailom