Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » KONTAKT
printer  vytlačiť  

KontaktObecný Úrad                


Mierová 959/17
925 23 Jelka

Telefón: 031/ 7876 182
E-mail: obecjelka@stonline.sk


STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok:  07:00 - 12:00          13:00 - 15:30
Utorok:     07:00 – 12:00          13:00 - 15:30
Streda:     07:00 - 12:00          13:00 - 17:00
Štvrtok:    nestránkový deň
Piatok:      07:00 – 12:30


 

Kultúrny dom a knižnica                


Školská ulica

Telefón: 031/ 7876 110
E-mail: kulturajelka@gmail.com

 

Vodný mlyn    

           
Telefón: 0905 133 095

OTVÁRACIE HODINY:
Letná sezóna:  Pondelok až Nedeľa 8:00 - 18:00
Zimná sezóna: Pondelok až Nedeľa 8:00 - 15:00
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU