Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

XI. Jelčianske obecné dniDátum a čas akcie:    19.06.2015 do 21.06.2015 so začiatkom o HH:MM

Miesto konania:    Námestie Ilka

Popis akcie:

19.6.o 21.00 - Koncert rockovej skupiny P.Mobil, predskokan skupina Totalica 20.6.- hviezdami programu budú: Peter Cmorík - 19.00, Molnár Ferenc Caramel - 20.00.- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU