Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

Jelčianske obecné dniDátum a čas akcie:    15.06.2018 do 17.06.2018 so začiatkom o HH:MM

Miesto konania:    Námestie Ilka

Popis akcie:

15.jún- koncert skupiny HOOLIGANS/ 16.jún- detské predpoludnie, atrakcie, divadlo na chodúľoch, vyhliadkový vláčik - popoludní program miestnych škôl, folklórnych súborov, folklórna skupina Poleno, tanečná skupina MT Family Dance Crew, spevácke duo RICCO& CLAUDIA, spevák KÖKÉNY ATTILA, tombola, pouličný ples/ 17.jún- svätá omša a bohoslužby- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU