Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

POZOR! ODKLADÁ SA NA MAREC! - Predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek: GALAPROGRAM 20Dátum a čas akcie:    03.10.2020 so začiatkom o 18.00

Miesto konania:    Kultúrny dom

Popis akcie:

Po spomienkovej slávnosti k výročiu násilného vysídlenia a deportácie našich občanov nasleduje predstavenie tanečného divadla Ifjú Szívek. Tanečné divadlo Ifjú Szivek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Najväčším prínosom telesa je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry strednej Európy ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby Maďarov na Slovensku. Tradičná prezentácia hudby, tanca a krojov sa prelína aj produkciami, nabádajúcimi k premýšľaniu a pochopeniu zložitejších spoločenských javov. Cieľovou skupinou sú predovšetkým Maďari, žijúci na Slovensku, ale ako reprezentant tradičnej maďarskej kultúry sa teleso predstavilo aj na mnohých scénach v zahraničí. Tradičné tanečné predstavenia ale i tanečno-divadelné produkcie si mohli pozrieť návštevníci festivalov, diváci samostatných turné od New Yorku po Stockholm, od Avignonu po Sydney. Okrem scénickej tvorby a predstavení sa tanečné divadlo aktívne zúčastňuje na organizovaní a uskutočnení mnohých celoslovenských podujatí. Náplň jeho činnosti je rozšírený aj o archivovanie a spracovávanie terénnych folklórnych výskumov z 20. storočia. Katalogizáciou a spracovaním sa archív stáva dostupným pre záujemcov o tradičnú kultúru. Členovia súboru sú aj aktívnymi sprostredkovateľmi, učiteľmi ľudového tanca. Sídlo súboru je jediným maďarským “kamenným” divadlom v hlavnom meste, je významným miestom maďarskej kultúry v Bratislave.- novinky e-mailom