Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu28.06.2017


Miestny oznam: 28.6.2017

1/
Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor odpadov za cintorínom dnes bude zatvorený, lebo bude prebiehať spracovanie zeleného odpadu.


Ďalšie miestne oznamy: 28.6.2017

1/

Futbalový klub FC JELKA oznamuje občanom, že dňa 1. júla, t.j. v sobotu so začiatkom o

10:00 hod. sa v areáli futbalového ihriska bude konať 1. Športovo-rodinný deň.

Pripravený je bohatý program pre deti aj dospelých. O občerstvenie je postarané.

Všetci sú srdečne očakávaní.

2/

Jelčiansky dychový súbor oznamuje všetkým priaznivcom hudby, že v sobotu, dňa 1. júla

2017 so začiatkom o 18.00 hodine, v budove kultúrneho domu sa uskutoční „ Večer

s dychovým súborom a jeho hosťami“. Na koncerte sa predstavia hudobné, spevácke

a tanečné skupiny našej obce. Vstup je zdarma. Každého srdečne očakávajú.

3/

Obecný úrad upozorňuje obyvateľov, že nakol'ko prírodné kúpaliská v našom regióne nie sú

schválené, v takýchto vodách, t.j. v Malom Dunaji alebo v jazerách na území našej obce je

kúpanie dovolené len na vlastnú zodpovednosť. Prosíme obyvateľov, aby toto upozornenie

rešpektovali, predovšetkým v záujme vlastného bezpečia. Ďakujeme.


27.06.2017


Miestny oznam: 27.6.2017

1/

Jelčiansky dychový súbor oznamuje všetkým priaznivcom hudby, že v sobotu, dňa 1. júla

2017 so začiatkom o 18.00 hodine, v budove kultúrneho domu sa uskutoční „ Večer

s dychovým súborom a jeho hosťami“. Na koncerte sa predstavia hudobné, spevácke

a tanečné skupiny našej obce. Vstup je zdarma. Každého srdečne očakávajú.

Smútočný oznam:

Vážení obyvatelia!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 28 rokov nás opustil Eduard Kača.

Pohreb zosnulého sa začína dňa 27. júna 2017 o 17.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad

a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Ďalší miestny oznam: 27.6.2017

1/

Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor odpadov za cintorínom zajtra, dňa 28. júna 2017

bude zatvorený, lebo bude prebiehať spracovanie zeleného odpadu.

2/

Futbalový klub FC JELKA oznamuje občanom, že dňa 1. júla, t.j. v sobotu so začiatkom o

10:00 hod. sa v areáli futbalového ihriska bude konať 1. Športovo-rodinný deň.

Pripravený je bohatý program pre deti aj dospelých. O občerstvenie je postarané.

Všetci sú srdečne očakávaní.


26.06.2017


Miestne oznamy: 26.6.2017

1/

Oznamujeme obyvateľom, že na tých miestach, na ktorých sa v sobotu neuskutočnila výmena

separovaného papiera, výmena bude dnes od 15.00 hod. .

2/

Poľovnícke združenie Malý Dunaj Jelka upozorňuje všetkých majitel'ov psov v obci na zákaz

vodenia psov do poľovného revíru Jelka ako i do vinohradu v Jelke, ktorý tvorí súčasť revíru.

V súčasnej dobe je obdobie kladenia mláďat a voľný pohyb psov bez náhubku a vodítka

zapríčiňuje rušenie zveri a môže spôsobiť straty na stavoch malej pernatej, srstnatej aj raticovej

zveri. V zmysle zákona o poľovníctve voľne pohybujúcich psov bez označenia a sprievodu

majiteľa ktorí štvú zver môže poľovná stráž zastreliť. Taktiež upozorňuje majitel'ov motocyklov a

štvorkoliek na zákaz vjazdu na pol'nohospodárske plochy, nakoľko ich premávkou sú spôsobené

škody poľnohospodárom a dochádza k rušeniu zveri.

Smútočný oznam:

Vážení obyvatelia!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 28 rokov nás opustil Eduard Kača.

Pohreb zosnulého sa začína dňa 27. júna 2017 o 17.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad

a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Ďalší miestny oznam: 26.6.2017

1/

Jelčiansky dychový súbor oznamuje všetkým priaznivcom hudby, že v sobotu, dňa 1. júla

2017 so začiatkom o 18.00 hodine, v budove kultúrneho domu sa uskutoční „ Večer

s dychovým súborom a jeho hosťami“. Na koncerte sa predstavia hudobné, spevácke

a tanečné skupiny našej obce. Vstup je zdarma. Každého srdečne očakávajú.


23.06.2017


Miestne oznamy: 23.6.2017

1/

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 24.júna 2017, v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. bude

výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu. Za separovaný papier

dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.

2/

Pošta Jelka oznamuje, že dnes bude otvorená od 8.00 do 13.00 hod. .

3/

Podnikateľ Attila Deák z Vlčan oznamuje občanom, že na miestnom trhovisku na námestí

ILKA, dňa 24.06.2017 od 08:00 hodiny za výhodné ceny bude predávať výrobky z

Partizánskeho, a to: pánske, dámske poltopánky, gumové topánky, baganče, botasky,

zdravotné papuče, ponožky, sandále a šľapky.

4/

Poľovnícke združenie Malý Dunaj Jelka upozorňuje všetkých majitel'ov psov v obci na zákaz

vodenia psov do poľovného revíru Jelka ako i do vinohradu v Jelke, ktorý tvorí súčasť revíru.

V súčasnej dobe je obdobie kladenia mláďat a voľný pohyb psov bez náhubku a vodítka

zapríčiňuje rušenie zveri a môže spôsobiť straty na stavoch malej pernatej, srstnatej aj raticovej

zveri. V zmysle zákona o poľovníctve voľne pohybujúcich psov bez označenia a sprievodu

majiteľa ktorí štvú zver môže poľovná stráž zastreliť. Taktiež upozorňuje majitel'ov motocyklov a

štvorkoliek na zákaz vjazdu na pol'nohospodárske plochy, nakoľko ich premávkou sú spôsobené

škody poľnohospodárom a dochádza k rušeniu zveri.22.06.2017


Miestne oznamy: 22.6.2017

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 24.júna 2017, v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. bude výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu. Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.

2/
Pošta Jelka oznamuje, že v dňoch 22. a 23. júna 2017 (dnes a zajtra) bude otvorená od 8.00 do 13.00 hod. .


21.06.2017


Miestne oznamy: 21.06.2017

1/

Oznamujeme obyvateľom, že dnes lekáreň bude otvorená do 13.00 hodiny a v

dňoch 22. a 23. júna 2017 lekáreň bude zatvorená.

2/

Oznamujeme občanom, že dňa 24. júna 2017, v sobotu od 13.00 hodiny do

16.00 hodiny bude výhodná výmena separovaného papiera za tovar. Papier

treba vyložiť pred bránu. Za separovaný papier dostanete toaletný papier,

kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.

Smútočný oznam:

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás opustila Etela Tanková

rod. Kuzslíková. Pohreb zosnulej sa začína dňa 22. júna 2017 o 18.00 hodine v cintoríne vo

Veľkých Úľanoch. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti s touto cestou vyslovujú

úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


20.06.2017


Miestne oznamy: 20.06.2017

1/

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom

v územnom obvode okresu Galanta od 30.05.2017 o 10:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady

protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :

 vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení

neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:

 fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom

vzniku požiaru,

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

 vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo

zneužiť linku tiesňového volania.

Je prísne zakázaná všetka činnosť spojená s otvoreným ohňom na voľnom

priestranstve.

2/

Firma AVE, s.r.o. oznamuje obyvateľom, že ponúka voľné pracovné miesta na pozície vodič

nákladného vozidla skupín C, závozník a triedič . Miesto práce: Senec, ponúkaný plat

(brutto): dohodou, termín nástupu: ihneď, druh pracovného pomeru: plný úväzok.

Kontakt: osobne: Skládka Senec – Červený Majer 13, 903 01 Senec

emailom: dispecingsc@avesk.sk

telefonicky: 0903/705800

Smútočný oznam:

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás opustila Etela Tanková

rod. Kuzslíková. Pohreb zosnulej sa začína dňa 22. júna 2017 o 18.00 hodine v cintoríne

vo Veľkých Úľanoch. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti s touto cestou vyslovujú

úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU