Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu03.07.2020


Miestne oznamy: 03.07.2020

1/
Pošta Jelka oznamuje obyvateľom, že od 01.07.2020 sa prebieha odpis plynomerov. Preto žiadame a vyzývame občanov, aby sprístupnili a vyčistili okolie plynomerov. Inak plynomery odpísané nebudú.

2/
Pošta Jelka hľadá pracovníka na rozvoz novín Új Szó a Vasárnap. Môže byť aj študent, aj dôchodca. Bližšie informácie získate na pošte Jelka.

3/
Výbor členskej základne COOP Jednoty v Jelke srdečne pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 6. júla 2020 v pondelok o 18.00 hodine v miestnom kultúrnom dome.

4/
Alžbeta Halajová, Jelka, Nová cesta 714. oznamuje, že v sobotu, dňa 04.07.2020 od 8.00 do 10.00 hodiny bude predávať jablká a hrušky. Prosíme obyvateľov, aby mali na sebe rúška a rukavice.

5/
Attila Deák, podnikateľ z Vlčian oznamuje obyvateľom, že zajtra, 04. 07. 2020 od 8.00 do 11.00 hodiny na námestí Ilka bude predávať za výhodné ceny výrobky z Partizánskeho: pánske, dámske jarné a letné topánky, botasky, sandále, šľapky, zdravotné ponožky a pracovné nohavice.

6/
Ženský lekár, MUDr. Šišák oznamuje občanom, že od 3. do 10. júla 2020 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude od 6. júla 2020 MUDr. Kosler, v Sládkovičove, len v súrnych prípadoch.


02.07.2020


Miestne oznamy: 02.07.2020

1/
Pošta Jelka oznamuje obyvateľom, že od 01.07.2020 sa začína odpis plynomerov. Preto žiadame a vyzývame občanov, aby sprístupnili a vyčistili okolie plynomerov. Inak plynomery odpísané nebudú.

2/
Ženský lekár, MUDr. Šišák oznamuje občanom, že od 3. do 10. júla 2020 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude od 6. júla 2020 MUDr. Kosler, v Sládkovičove, len v súrnych prípadoch.

3/
Tanečná škola F´DANCE CENTER pod vedením tanečníka a choreografa Ferdinanda Kováča oznamuje, že organizuje Tanečný denný letný tábor pre deti od 7 do 15 rokov, na ktorý sa možno prihlásiť na e-mailovej adrese: info@fdance.sk, alebo na t.č. 0903 225 334. Letný tábor sa bude konať v termínoch od 6. do 10. júla a od 20. do 24. júla vo Veľkých Úľanoch v priestoroch J & Fit Sports centra. Cena táboru je 150€. A v termíne od 3 do7. augusta v Senci v priestoroch Dance Arény.


01.07.2020


Miestne oznamy: 01.07.2020

1/
Pošta Jelka oznamuje obyvateľom, že od 01.07.2020 sa začína odpis plynomerov. Preto žiadame a vyzývame občanov, aby sprístupnili a vyčistili okolie plynomerov. Inak plynomery odpísané nebudú.

2/
Vážený občania!
Leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Zhodnocuje sa práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody.
Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb, a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky. V roku 2019 v okrese Galanta v kategórii poľnohospodárstvo vznikli 4 požiare, ktorými boli spôsobené priame škody za 161 530,-€
Vážení rodičia!
Obraciame sa na aj vás, na rodičov maloletých detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Veď malí výmyselníci neraz konajú tak, že ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia, ktorí dohliadnete na ich konanie. Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilninách.
Odporúčame najmä:
-Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek,
-Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek a zapaľovačov, nepoverovať maloleté deti ich nákupom,
-Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.

Vážení občania, milí rodičia!
Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zníženie požiarovosti v období letných poľnohospodárskych prác a nežiadúcim morálnym a ekonomickým stratám. V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.

3/
Tanečná škola F´DANCE CENTER pod vedením tanečníka a choreografa Ferdinanda Kováča oznamuje, že organizuje Tanečný denný letný tábor pre deti od 7 do 15 rokov, na ktorý sa možno prihlásiť na e-mailovej adrese: info@fdance.sk, alebo na t.č. 0903 225 334. Letný tábor sa bude konať v termínoch od 6. do 10. júla a od 20. do 24. júla vo Veľkých Úľanoch v priestoroch J & Fit Sports centra. Cena táboru je 150€. A v termíne od 3 do7. augusta v Senci v priestoroch Dance Arény.

4/
Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov spoločnosti SLOVAK LINES a.s. k 13.12.2020 a pre obdobie platnosti 2020/2021, je možné podať písomné požiadavky, resp. pripomienky e-mailom alebo v listinnej podobe na miestny obecný úrad v termíne do 31. júla 2020.


01.07.2020


Ďalší oznam: 01.07.2020

Ženský lekár, MUDr. Šišák oznamuje občanom, že od 3. do 10. júla 2020 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude od 6. júla 2020 MUDr. Kosler, v Sládkovičove, len v súrnych prípadoch.


30.06.2020Miestny oznam: 30.06.2020

1/
Pošta Jelka oznamuje obyvateľom, že od 01.07.2020 sa začína odpis plynomerov. Preto žiadame a vyzývame občanov, aby sprístupnili a vyčistili okolie plynomerov. Inak plynomery odpísané nebudú.

Smútočný oznam:

Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 41 rokov nás opustil Pavol Csémy. Pohreb zosnulého sa začína dňa 30.júna 2020, dnes o 16.30 hodine v cintoríne, v prípade zlého počasia v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.29.06.2020


Miestny oznam: 29.06.2020

1/
Vážený občania!
Leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Zhodnocuje sa práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody.
Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb, a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky. V roku 2019 v okrese Galanta v kategórii poľnohospodárstvo vznikli 4 požiare, ktorými boli spôsobené priame škody za 161 530,-€
Vážení rodičia!
Obraciame sa na aj vás, na rodičov maloletých detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Veď malí výmyselníci neraz konajú tak, že ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia, ktorí dohliadnete na ich konanie. Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilninách.
Odporúčame najmä:
-Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek,
-Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek a zapaľovačov, nepoverovať maloleté deti ich nákupom,
-Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.

Vážení občania, milí rodičia!
Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zníženie požiarovosti v období letných poľnohospodárskych prác a nežiadúcim morálnym a ekonomickým stratám. V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.

Smútočný oznam:

Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 41 rokov nás opustil Pavol Csémy. Pohreb zosnulého sa začína dňa 30.júna 2020, utorok o 16.30 hodine v cintoríne, v prípade zlého počasia v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


24.06.2020


Miestne oznamy: 24.06.2020

1/
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu havárie zajtra, dňa 25.06.2020 od 8.30 do odstránenia poruchy nebude v celej obci voda.

2/
Oznamujeme obyvateľom, že zber separovaného plastového a papierového odpadu z domácností bude dňa 25. júna 2020, vo štvrtok od 6.00 hodiny.

3/
Vedenie FC Jelka oznamuje fanúšikov futbalu, že v nedeľu, o 16.00 hodine odohrá priateľský futbalový zápas s mužstvom FC Veľké Úľany. Každého srdečne očakávajú.

4/
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka a vedenie miestneho Csemadoku týmto s úctou pozývajú obyvateľov našej obce na koncert speváčky Dévai Nagy Kamilla z Maďarska, ktorý sa uskutoční dnes, dňa 24. júna 2020, po slávnostnej hodovej omši nášho farského kostola Narodenia Svätého Jána Krstiteľa.
Svätá omša sa začína o 18.00 hodine.
Speváčka je držiteľkou najvýznamnejších maďarských hudobných cien Ferenca Liszta a Bélu Bartóka a za krásnu maďarskú reč bola vyznamenaná cenou Ferenca Kazinczyho.
Každého srdečne očakávame.
- novinky e-mailom