Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu17.08.2017Miestne oznamy: 17.8.2017

1/

LOTOS LAKE Veľké Úľany oznamuje, že v dňoch 19. a 20. augusta 2017 usporiada v areáli rybníka rybárske preteky, vrátane nočného rybolovu.
Štartovné je 50 € a obsahuje aj porciu kotlíkového guláša. Začiatok pretekov je dňa 19.08.2017 o 12.00 hod., ukončenie pretekov je dňa 20.08.2017 o 12.00 hod.. Vyhodnotenie súťaže, ktoré bude podľa celkovej váhy ulovených rýb, sa uskutoční dňa 20.08.2017 o 13.00 hod..
1. cena: 300 €
2. cena: 200 €
3. cena: 100 €
O tombolu a občerstvenie je postarané. Rezervácia a ďalšie informácie na tel. č. 0905605661 alebo v bufete rybníka.

3/
Obec Jelka a miestna organizácia CSEMADOK-u srdečne pozýva záujemcov na spomienkovú oslavu Svätého Štefana, zakladateľa kresťanského uhorského štátu. Slávnosť sa uskutoční 20. augusta 2017, v nedeľu, so začiatkom o 15.30 hodine na dvore rímskokatolíckeho kostola.16.08.2017


Miestne oznamy: 16.8.2017

1/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!

2/
LOTOS LAKE Veľké Úľany oznamuje, že v dňoch 19. a 20. augusta 2017 usporiada v areáli rybníka rybárske preteky, vrátane nočného rybolovu.
Štartovné je 50 € a obsahuje aj porciu kotlíkového guláša. Začiatok pretekov je dňa 19.08.2017 o 12.00 hod., ukončenie pretekov je dňa 20.08.2017 o 12.00 hod.. Vyhodnotenie súťaže, ktoré bude podľa celkovej váhy ulovených rýb, sa uskutoční dňa 20.08.2017 o 13.00 hod..
1. cena: 300 €
2. cena: 200 €
3. cena: 100 €
O tombolu a občerstvenie je postarané. Rezervácia a ďalšie informácie na tel. č. 0905605661 alebo v bufete rybníka.

3/
Obec Jelka a miestna organizácia CSEMADOK-u srdečne pozýva záujemcov na spomienkovú oslavu Svätého Štefana, zakladateľa kresťanského uhorského štátu. Slávnosť sa uskutoční 20. augusta 2017, v nedeľu, so začiatkom o 15.30 hodine na dvore rímskokatolíckeho kostola.

4/
Oznamujeme obyvateľom, že obecný úrad zajtra, dňa 17.8.2017 bude otvorený do 13.00 hod. .

15.08.2017


Miestny oznam: 15.8.2017

1/
MUDr. Szakácsová, obvodná lekárka oznamuje obyvateľom, že od zajtra, dňa 16.8.2017 bude očkovanie proti tetanu pre ženy a mužov narodených v roku 1986.
14.08.2017


Miestne oznamy: 14.8.2017

1/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!

2/
LOTOS LAKE Veľké Úľany oznamuje, že v dňoch 19. a 20. augusta 2017 usporiada v areáli rybníka rybárske preteky, vrátane nočného rybolovu.
Štartovné je 50 € a obsahuje aj porciu kotlíkového guláša. Začiatok pretekov je dňa 19.08.2017 o 12.00 hod., ukončenie pretekov je dňa 20.08.2017 o 12.00 hod.. Vyhodnotenie súťaže, ktoré bude podľa celkovej váhy ulovených rýb, sa uskutoční dňa 20.08.2017 o 13.00 hod..
1. cena: 300 €
2. cena: 200 €
3. cena: 100 €
O tombolu a občerstvenie je postarané. Rezervácia a ďalšie informácie na tel. č. 0905605661 alebo v bufete rybníka.

3/
Obecný úrad vyzýva obyvateľov, aby si čím skôr uhradili daň z nehnuteľností a poplatok za vývoz smeti.11.08.2017


Miestne oznamy: 11.08.2017

1/
Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že dnes o 12.00 hod. bude skúška sirény v obci.

2/
MUDr. Šišák, ženský lekár oznamuje, že od 14.08.2017 do 18.08.2017 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupovať ho budú v Barigroup v Galante.10.08.2017


Miestne oznamy: 10.08.2017
1/
Obecný úrad Jelka oznamuje obyvateľom, že kvôli mimoriadne vysokým denným teplotám, dňa
10. 08. 2017 obecný úrad bude otvorený do 13.00 hodiny.
2/
Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že od 10. do 18.augusta 2017 bude v obci odpočet elektromerov.
3/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!


09.08.2017


Miestne oznamy: 9.8.2017

1/
Oznamujeme obyvateľom, že zajtra, dňa 10. augusta 2017 lekáreň bude zatvorená.

2/
LOTOS LAKE Veľké Úľany oznamuje, že v dňoch 19. a 20. augusta 2017 usporiada v areáli rybníka rybárske preteky, vrátane nočného rybolovu.
Štartovné je 50 € a obsahuje aj porciu kotlíkového guláša. Začiatok pretekov je dňa 19.08.2017 o 12.00 hod., ukončenie pretekov je dňa 20.08.2017 o 12.00 hod.. Vyhodnotenie súťaže, ktoré bude podľa celkovej váhy ulovených rýb, sa uskutoční dňa 20.08.2017 o 13.00 hod..
1. cena: 300 €
2. cena: 200 €
3. cena: 100 €
O tombolu a občerstvenie je postarané. Rezervácia a ďalšie informácie na tel. č. 0905605661 alebo v bufete rybníka.

3/
Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že od 10. do 18.augusta 2017 bude v obci odpočet elektromerov.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 34 rokov nás opustila Erika Ravaszová rod. Kertiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 9. augusta 2017 o 18.30 hodine v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Ďalší miestny oznam: 9.8.2017
1/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk
na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne
zakázané!
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU