Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu09.04.2020


Miestne oznamy: 09.04.2020

1/
Spoločnosť AVE SK s.r.o., odpadové hospodárstvo oznamuje obyvateľom ulice Ružová dolina, že vývoz smetí z ich ulice bude zajtra, t.j. v piatok skoro ráno. Smetné nádoby prosíme nechať vonku.

2/
Doktorka Szakácsová oznamuje obyvateľom, že dňa 14.04.2020, v utorok nebude ordinovať.
Telefonicky ju bude zastupovať Dr. Pomóthyová.

3/
Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor bude v piatok a v sobotu, t.j. 10. a 11.04.2020 zatvorený.
Vážení obyvatelia!


Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov.

Voľný pohyb osôb je od 8. apríla 2020 od 00.00 hod. do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený.

Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na:
• cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
• cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
• cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
• cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
• pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
• cesty na pohreb blízkej osoby,
• cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.


08.04.2020


Miestne oznamy: 08.04.2020


1/
Doktorka Szakácsová oznamuje obyvateľom, že dňa 14.04.2020, v utorok nebude ordinovať.
Telefonicky ju bude zastupovať Dr. Pomóthyová.

2/
Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor bude v piatok a v sobotu, t.j. 10. a 11.04.2020 zatvorený.Vážení obyvatelia!


Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov.

Voľný pohyb osôb je od 8. apríla 2020 od 00.00 hod. do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený.

Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na:
• cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
• cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
• cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
• cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
• pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
• cesty na pohreb blízkej osoby,
• cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.


06.04.2020


Miestne oznamy: 06.04.2020

1/
Coop Jednota, Jelka Vám oznamuje dočasnú zmenu otváracích hodín z dôvodu súčasnej situácie, a to nasledovne: pondelok - piatok 6.00 - 18.00, sobota 6.00 - 14.00, v nedeľu bude predajňa zatvorená.

2/
Imrich Boros, podnikateľ prijíma objednávky na montáž, opravu a údržbu vonkajších plastových roliet, žalúzií a sieťky po vyhlásení miestnych oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Číslo telefónu: 0903 833 507

3/
Dobrovoľná požiarna ochrana SR v Galante

Vzhľadom k častému výskytu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy hasiči dôrazne upozorňujú obyvateľov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Každý je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa:
právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom
- vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Smútočný oznam


Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 63 rokov nás opustil Anton Vizváry, bývalý občan Jelky. Pohreb zosnulého sa začína dňa 08.04.2020, v stredu o 15.00 hodine v Matúškove v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


01.04.2020


1./ Oznamujeme obyvateľom, že zber separovaného plastového a papierového odpadu z domácností bude dňa 2. apríla 2020, vo štvrtok od 6.00 hodiny .
2./ Doktorka Szakácsová oznamuje obyvateľom, že dňa 03.04.2020 v piatok nebude ordinovať.
Telefonicky ju bude zastupovať Dr. Pomóthyová.

3/ Dávame na vedomie obyvateľom Jelka, že môžu si zakúpiť v podnikateľskom inkubátore viackrát použiteľné bavlnené rúška za 1 euro v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny.

4/ Oznamujeme obyvateľom, že v prípade ak plánujete akékoľvek stavebné práce, výkopové práce alebo výstavbu plotov, informujte sa vopred o príslušných predpisoch na miestnom stavebnom úrade na tel. čísle 031/7876 182 alebo e-mailovej adrese stavebnyurad@jelka.sk. Budete mať tak istotu o tom, či plánovaný úkon nepodlieha ohlasovacej povinnosti alebo stavebného povolenia, resp. či je v súlade s platným územným plánom obce. Môžeme tak predísť zbytočným komplikáciam. Ďakujeme!

5./ Imrich Boros, podnikateľ, po vyhlásení miestnych oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu prijíma objednávky na montáž, opravu a údržbu vonkajších plastových roliet, žalúzií a sieťky. Číslo telefónu: 0903 833 507

6./ Firma MBM Group a.s. Námestovo oznamuje obyvateľom, že na prevádzke Veľké Úľany – osada Lenčehel ponúkajú na predaj asfaltový recyklát nadsytný 3€/t , netriedený 4 €/t a triedený 5€/t. Doprava je 30 €/na hodinu do 15 km. V prípade záujmu prosím volajte na t. č. 0904 569 983.


31.03.2020


Miestne oznamy: 31.3.2020

1/
Oznam rímskokatolíckej farnosti
Žiadame drahých veriacich, aby ste intenzívne sledovali oficiálnu webovú stránku našej farnosti www.rkjelka.sk, kde sú zverejnené aktuálne informácie aj ohľadom veľkonočných sviatkov.

2/
Doktorka Szakácsová oznamuje obyvateľom, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie ordinujú nasledovne:
7.00 – 08.00 - neinfekční pacienti (odbery, injekcie)
8.00 – 10.00 - chorí pacienti (len po telefonickom objednaní)
10.00 – 13.00 - vybavujú iba telefonáty – telefonické porady, predpis liekov, lístky na peniaze.
Zvážte, či musíte ísť k lekárovi! Telefonické číslo ambulancie: 0905 975 195
Pri úraze, kolapse, náhlej bolesti hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín, dusení, závraty volajte číslo 112. Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu COVID-19.
Doktorka Szakácsová oznamuje obyvateľom, že dňa 03.04.2020 v piatok nebude ordinovať.
Telefonicky ju bude zastupovať Dr. Pomóthyová.

3/
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom predajní potravín, mäsa, ovocia a zeleniny, ako aj predajní drogérie, umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

4/
Od zajtrajšieho dňa si môžu obyvatelia Jelky zakúpiť v podnikateľskom inkubátore viackrát použiteľné bavlnené rúška za 1 euro v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny.

5/
Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor bude otvorený v stredu, piatok a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodiny.

6/
Oznamujeme obyvateľom, že v prípade ak plánujete akékoľvek stavebné práce, výkopové práce alebo výstavbu plotov, informujete sa vopred o príslušných predpisoch na miestnom stavebnom úrade na tel. čísle 031/7876 182 alebo e-mailovej adrese stavebnyurad@jelka.sk. Budete mať tak istotu o tom, či plánovaný úkon nepodlieha ohlasovacej povinnosti alebo stavebného povoleniu, resp. či je v súlade s platným územným plánom obce. Môžeme tak predísť zbytočným komplikáciám. Ďakujeme!Smútočný oznam


Vážení obyvatelia!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás opustil Jiří Zeman. Pohreb zosnulého sa začína dňa 31.03.2020, v utorok o 13.00 hodine v cintoríne.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 60 rokov nás opustil Tibor Nagy. Pohreb zosnulého bude dňa 01.04.2020, v stredu v cintoríne v Jelke.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.30.03.2020


Miestne oznamy: 30.3.2020

1/
Oznam rímskokatolíckej farnosti
Žiadame drahých veriacich, aby ste intenzívne sledovali oficiálnu webovú stránku našej farnosti www.rkjelka.sk, kde sú zverejnené aktuálne informácie aj ohľadom veľkonočných sviatkov.

2/
Doktorka Szakácsová oznamuje obyvateľom, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie ordinujú nasledovne:
7.00 – 08.00 - neinfekční pacienti (odbery, injekcie)
8.00 – 10.00 - chorí pacienti (len po telefonickom objednaní)
10.00 – 13.00 - vybavujú iba telefonáty – telefonické porady, predpis liekov, lístky na peniaze.
Zvážte, či musíte ísť k lekárovi! Telefonické číslo ambulancie: 0905 975 195
Pri úraze, kolapse, náhlej bolesti hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín, dusení, závraty volajte číslo 112. Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu COVID-19.

3/
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom predajní potravín, mäsa, ovocia a zeleniny, ako aj predajní drogérie, umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

4/
Od zajtrajšieho dňa si môžu obyvatelia Jelky zakúpiť v podnikateľskom inkubátore viackrát použiteľné bavlnené rúška za 1 euro v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny.

5/
Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor bude otvorený v stredu, piatok a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodiny.


Smútočný oznam

Vážení obyvatelia!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás opustil Jiří Zeman. Pohreb zosnulého sa začína dňa 31.03.2020, v utorok o 13.00 hodine v cintoríne.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 60 rokov nás opustil Tibor Nagy. Pohreb zosnulého bude dňa 01.04.2020, v stredu v cintoríne v Jelke.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


27.03.2020


Miestne oznamy: 27.03.2020

1/
Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je od dnešného dňa až do odvolania zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom, šatkou, atď. Majte zakrytý nos aj ústa rúškom!

V priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí dodržiavajte dvojmetrový rozostup v rade.

Až do odvolania sa predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru.

Pre pohyb osôb nad 65 rokov je vyhradený špeciálny časový rámec v obchodoch od 9.00 do 12.00 hodiny, od pondelka do soboty.

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) obec Jelka zriaďuje telefónnu linku 0910 440 150 pre seniorov a odkázaným na pomoc za účelom objednania donášky potravín.

Človek, ktorého zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, ale je v domácej karanténe, by mal zostať doma, nechodiť do práce, nenavštevovať verejné miesta...

Ak ste v karanténe, označte si bránu/dvere/schránku nápisom KARANTÉNA a ohláste túto skutočnosť obecnému úradu mailom na obec@jelka.sk alebo telefonicky na čísle 031 7876 182!

Buďme zodpovední, chráňme seba aj ostatných!

2/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 28. marca 2020, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodiny súkromný podnikateľ Marek Drotár, Markovce 119 bude vykonávať v obci výmenu separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 9.00 hodiny. Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky. Výmena separovaného papiera pred obecným úradom nebude.

3/
Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor bude otvorený v stredu, piatok a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodiny.


Milí občania!
Samospráva obce Jelka vyjadruje svoju podporu a vďaku všetkým, ktorí aj za sťažených podmienok denne vystavujú svoje zdravie, aby chránili to naše. Sú tu pre nás, pre naše rodiny, pre našu budúcnosť. Ochraňujú, ošetrujú, obsluhujú nás, šijú pre nás ochranné rúška, pomáhajú. Milí zdravotníci, milé naše predavačky, krajčírky, členovia miestnej por služby, dobrovoľníci! Nasledujúca pieseň patrí Vám! ĎAKUJEME!
- novinky e-mailom