Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu17.01.2018


Miestne oznamy: 17.01.2018
1/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 19. januára 2018 (v
piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a
motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia
vek 17 rokov. Kurz bude vykonaný ešte podľa nezmenených pravidiel.
Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom
dome alebo v deň začiatku kurzu medzi 17.00 a 17.30 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne
očakávajú.
2/
Kamenárstvo – Andrássy z Topoľnice pozýva obyvateľov na výstavu pomníkov s 30 %
zľavou a s veľkým výberom tovaru a farieb.
Príklad: komlet jednohrob so zakrytím z pravého kameňa 1200 €, z umelého kameňa 450 €,
komplet dvojhrob so zakrytím: z pravého kameňa 1600 €, z umelého kameňa 650 €, zakrytie
dvojhrobu: z pravého kameňa 800 €, z umelého kameňa 200 €.
Vystavené pomníky si môžete pozrieť dnes od 10.00 do 11.30 hod. pred miestnym cintorínom
na Kostolnej ulici. Počas výstavy ponúkajú 30 % zľavu. Informácie sú dostupné na tel. č.
0905 320 476.
Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 92 rokov nás opustila Mária
Molnárová rod. Vrábelová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 19. januára 2018
o 12.00 hodine v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti
touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


16.01.2018


Smútočný oznam: 16.01.2018
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 92 rokov nás opustila Mária
Molnárová rod. Vrábelová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 19.januára 2018
o 12.00 hodine v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti
touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


15.01.2018


Miestny oznam: 15.1.2018
Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že zajtra, dňa 16.1.2018 nebude
ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Pomóthyová vo Veľkých Úľanoch.


12.01.2018


Miestne oznamy: 12.01.2018
1/
Oznamujeme obyvateľom, že dnes o 12.00 hodine bude skúška sirény v obci.
2/
Alžbeta Halajová, Jelka, Nová cesta 714, oznamuje, že v sobotu, dňa 13.januára 2018 od 8.00 do
10.30 hodiny bude predávať jablká a hrušky.
3/
Pošta Jelka oznamuje obyvateľom, že hľadá poštového doručovateľa/ky s okamžitým nástupom do zamestnania.
4/
Podnikateľ, Attila Deák z Vlčian oznamuje občanom, že na miestnom trhovisku na námestí ILKA, v sobotu, dňa
13. januára 2018 od 08:00 do 11.00 hodiny za výhodné ceny bude predávať výrobky z Partizánskeho, t.j. rôzne
druhy pánskych a dámskych zimných topánok a čižiem, termo ponožky a pracovné odevy.
5/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 12. a 19. januára 2018 (v piatok) so
začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a motocykel. Na osobný automobil
sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Kurz bude vykonaný ešte podľa
nezmenených pravidiel.
Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome alebo v deň
začiatku kurzu medzi 17.00 a 17.30 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.


11.01.2018


Miestny oznam: 11.01.2018
1/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 12. a 19. januára
2018 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný
automobil a motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia
kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Kurz bude vykonaný ešte podľa nezmenených pravidiel.
Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom
dome alebo v deň začiatku kurzu medzi 17.00 a 17.30 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne
očakávajú.
2/
Okresný úrad Galanta a RPPK Galanta organizuje odborný výklad k novele zákona č.
504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov schváleného v NR 18.10.2017 v časti
§12a, §12b týkajúce sa vysporiadania náhradne vymeraných pozemkov v rokoch 1991 – 2007
a získania podnájomných zmlúv na tieto pozemky. Novela zákona na podávanie Návrhu na
začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu
pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b určuje veľmi krátky termín a to 28. február 2018
bez možnosti ďalšieho podania. Stretnutie s odbornými pracovníkmi z odboru pozemkového
a lesného OÚ Galanta sa uskutoční v Galante vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Mierové
nám. 1 o 13.00 hod. dňa 15. januára 2018 (pondelok).
3/
Pošta Jelka oznamuje obyvateľom, že hľadá poštového doručovateľa/ky s okamžitým
nástupom do zamestnania.


09.01.2018


Miestne oznamy: 9.1.2018
1/
Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka
nasledovné služby:
- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,
- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,
- oprava plastových a drevených roliet,
- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,
- montáž samonavijákov,
- náhradné diely na žalúzie.
Občania, ktorí majú záujem o tieto služby, môžu si ich objednať po vyhlásení miestnych
oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Pre dôchodcov a pri objednávke
nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.


Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 61 rokov nás opustil Ján Rablánsky.
Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 10. januára 2018 o 14.30 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


Ďalší miestny oznam : 9.1.2018
Okresného úradu Galanta a RPPK Galanta organizuje odborný výklad k novele zákona č.
504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov schváleného v NR 18.10.2017 v časti
§12a, §12b týkajúce sa vysporiadania náhradne vymeraných pozemkov v rokoch 1991 – 2007
a získania podnájomných zmlúv na tieto pozemky. Novela zákona na podávanie Návrhu na
začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu
pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b určuje veľmi krátky termín a to 28. február 2018
bez možnosti ďalšieho podania. Stretnutie s odbornými pracovníkmi z odboru pozemkového
a lesného OÚ Galanta sa uskutoční v Galante vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Mierové
nám. 1 o 13.00 hod. dňa 15. januára 2018 (pondelok).


08.01.2018


Miestny oznam: 8.01.2018
1/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 12. a 19. januára
2018 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný
automobil a motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia
kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Kurz bude vykonaný ešte podľa nezmenených pravidiel.
Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom
dome alebo v deň začiatku kurzu medzi 17.00 a 17.30 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne
očakávajú.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 61 rokov nás opustil Ján Rablánsky.
Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 10. januára 2018 o 14.30 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU