Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu14.05.2018


Miestne oznamy: 14.05.2018
1/
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas týmto zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Jelke na deň 17.05.2018 /štvrtok/ na 17.00 hod. do budovy kultúrneho domu
v Jelke.
2/
Organizácia rybárov v Jelke Vás srdečne pozýva na 5.ročník rybárskych pretekov pre deti a
mládež o Pohár starostu Obce Jelka, ktoré sa uskutočnia dňa 19.05.2018, v sobotu na jazere
pri ranči u Paľa.
Súťažné kategórie:
1 – mládež od 15 do 17 rokov
2 – deti od 11 do 14 rokov
3 - deti do 10 rokov
Prihlášky prosíme odovzdať osobne v Potravinách Fresch alebo na telefónnom čísle: 0903
469 316 denne od 8.00 do 13.00 hodiny, najneskôr do 16.05.2018.
3/
Lotos Lake srdečne pozýva záujemcov na amatérsku súťaž siláčok a silákov. Súťaž sa
uskutoční v rôznych ženských a mužských kategóriách dňa 19.5.2018 od 16.00 hod. v areáli
rybníka Lotos Lake, Bagrová, Veľké Úľany. Hlavným rozhodcom bude Fratišek Őszi,
najsilnejší muž Európy roku 2003. Pre divákov je pripravený mas wrestling a skander.. Viac
informácie sú na facebook stránke Lotos Lake.
Zároveň oznamujú, že predajňa plotov a oplotenia firmy V.M.Mobile s.r.o. na Bagrovej ulici
v areáli Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch. Predajňa je otvorená denne od 7.00 do 15.30 hod.
a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny.
Smútočný oznam:
1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás opustil Vincent Morvai.
Pohrebný obrad sa začína dňa 14. mája 2018 o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
2/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 71 rokov nás opustil Jozef Ravasz.
Pohreb zosnulého sa začína dňa 15. mája 2018 o 16.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


11.05.2018


Miestne oznamy: 11.05.2018
1/
Výbor futbalového klubu FC Jelka oznamuje fanúšikom futbalu, že mužstvo dospelých zohrá
v nedeľu, dňa 13.05.2018 so začiatkom o 16.30 hod. na miestnom ihrisku majstrovský zápas s
mužstvom FC Janíky. Všetci fanúšikovia sú srdečne očakávaní.
2/
Oznamujeme obyvateľom, že dnes o 12.00 hod. bude skúška sirény v obci.
3/
Pošta Jelka oznamuje obyvateľom, že hľadá poštového doručovateľa/ky s okamžitým
nástupom do zamestnania.
4/
Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka
nasledovné služby:
- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,
- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,
- oprava plastových a drevených roliet,
- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,
- montáž samonavijákov,
- náhradné diely na žalúzie.
Občania, ktorí majú záujem o tieto služby, môžu si ich objednať po vyhlásení miestnych
oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Pre dôchodcov a pri objednávke
nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.
5/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 12. mája 2018, v sobotu od 10.00 do 12.00 hod. bude
výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 10.00 hod.. Za
separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.
6/
Organizácia rybárov v Jelke Vás srdečne pozýva na 5.ročník rybárskych pretekov pre deti a
mládež o Pohár starostu Obce Jelka, ktoré sa uskutočnia dňa 19.05.2018, v sobotu na jazere
pri ranči u Paľa.
Súťažné kategórie:
1 – mládež od 15 do 17 rokov
2 – deti od 11 do 14 rokov
3 - deti do 10 rokov
Prihlášky prosíme odovzdať osobne v Potravinách Fresch alebo na telefónnom čísle: 0903
469 316 denne od 8.00 do 13.00 hodiny, najneskôr do 16.05.2018.
Okolo jazera dnes plánujeme brigádu pre dobrovoľníkov od 17.00 hodiny.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás opustil Vincent Morvai.
Pohrebný obrad sa začína dňa 14. mája 2018 o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


09.05.2018


Miestne oznamy: 09.05.2018
1/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom
území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!
2/
Miestna organizácia strany maďarskej komunity oznamuje obyvateľom, že v rámci verejnej zbierky dňa
1. mája 2018, na pomoc rodine, ktorej zhorel rodinný dom na ulici Štermenskej, č. 546/3, bola
vyzbieraná finančná čiastka vo výške 1975 €. Všetkým darcom patrí úprimné poďakovanie za ich pomoc.
3/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 12. mája 2018, v sobotu od 10.00 do 12.00 hodiny bude výmena
separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 10.00 hodiny. Za separovaný papier
dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.

Smútočný oznam: 09.05.2018
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 66 rokov nás opustila Mária Darázsová, rodená
Mezeiová. Pohreb zosnulej sa začína dňa 10. mája 2018 /štvrtok/ o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný
úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


07.05.2018


Miestne oznamy: 07.05.2018
1/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom
území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!
2/
Miestna organizácia strany maďarskej komunity oznamuje obyvateľom, že v rámci verejnej zbierky dňa
1. mája 2018, na pomoc rodine, ktorej zhorel rodinný dom na ulici Štermenskej, č. 546/3, bola
vyzbieraná finančná čiastka vo výške 1975 €. Všetkým darcom patrí úprimné poďakovanie za ich pomoc.

Smútočný oznam: 07.05.2018
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 66 rokov nás opustila Mária Darázsová, rodená
Mezeiová. Pohreb zosnulej sa začína dňa 10. mája 2018/štvrtok/ o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný
úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


04.05.2018


Miestne oznamy: 04.05.2018

1/
Miestny krúžok maďarských ľudových piesní Vás srdečne pozýva na večierok pri ľudovej hudbe. Predstavenie sa uskutoční 5. mája 2018 o 17:oo hodine v miestnom kultúrnom dome. Vstupné: 3 eurá. Predpredaj vstupeniek je v kultúrnom dome. Každého srdečne očakávame.
2/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!

3/
Alžbeta Halajová, Jelka, Nová cesta 714. oznamuje, že v sobotu, dňa 5.05.2018 od 8.00 do 10.30 hod. bude predávať jablká a hrušky.

4/
Obvodná lekárka, MUDr Szakácsová oznamuje obyvateľom, že dňa 7. mája 2018, v pondelok nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Pomóthyová vo Veľkých Úľanoch.
03.05.2018


Miestny oznam: 03.05.2018
1/
Miestny krúžok maďarských ľudových piesní Vás srdečne pozýva na večierok pri ľudovej
hudbe. Predstavenie sa uskutoční 5. mája 2018 o 17:oo hodine v miestnom kultúrnom dome.
Vstupné: 3 eurá. Predpredaj vstupeniek je v kultúrnom dome. Každého srdečne očakávame.
Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 69 rokov nás opustil Imrich Baroš.
Pohreb zosnulého sa začína dňa 3. mája 2018 o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


02.05.2018


Miestne oznam: 02.05.2018
1/
Miestny krúžok maďarských ľudových piesní Vás srdečne pozýva na večierok pri ľudovej
hudbe. Predstavenie sa uskutoční 5. mája 2018 o 17:oo hodine v miestnom kultúrnom dome.
Vstupné: 3 eurá. Predpredaj vstupeniek je v kultúrnom dome. Každého srdečne očakávame.
Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 69 rokov nás opustil Imrich Baroš.
Pohreb zosnulého sa začína dňa 3. mája 2018 o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU