Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu19.06.2017


Miestne oznamy: 19.06.2017

1/

Oznamujeme obyvateľom, že v utorok, dňa 20.júna 2017 lekáreň bude zatvorená.

2/

Zubná lekárka, MUDr. Mária Hoffer oznamuje obyvateľom, že v dňoch 20., 21. a 22. júna

2017 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Ružička v Senci.

Ďalší miestny oznam: 19.6.2017

1/

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom

v územnom obvode okresu Galanta od 30.05.2017 o 10:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady

protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :

 vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení

neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:

 fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom

vzniku požiaru,

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

 vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo

zneužiť linku tiesňového volania.

Je prísne zakázaná všetka činnosť spojená s otvoreným ohňom na voľnom

priestranstve.
16.06.2017


Miestne oznamy: 16.06.2017

1/

Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas a poslanci obecného zastupiteľstva Vás týmto pozývajú

na XIII. Jelčianske obecné dni, ktoré sa uskutočnia 16. až 18. júna 2017 na námestí Ilka.

V piatok, dňa 16. júna, so začiatkom o 21.00 hodine na námestí našej obce sa uskutoční

megakoncert populárnej maďarskej skupiny, MAGNA CUM LAUDE. Pred megakoncertom

sa predstaví predkapela Expired Passport.

Program v sobotu, dňa 17. júna 2017 je nasledovný:

Detské predpoludnie:

10.30 Dogdancing -tanečné predstavenie so psíkmi

11.00 Teáter Komika - Klaun Adyno

Tvorivé dielne, zábavné atrakcie -labyrint, šmýkal'ka, skákacia stena - Mucha,

zmrzlina Iceland, popcorn.

Popoludňajší program:

15.30 Program detí miestnej MŠ, slávnostný príhovor starostu obce

15.50 - 16.30 Program základných škôl

16.30 - 17.00 Detská folklórna skupina Csali zo Šamorína

18.00- 18.30 Citarový súbor Cidrus, spevácky súbor Strieborná jeseň, citarový súbor

Pengettvű

18.30 - 18.50 Program obce Galgagyärk

18.50 - 19.00 Orientálna tanečná skupina Jazmín

19.00 - 20.00 Vystúpenie populárneho speváka Igora Kmeťa ml.

20.00 - 20.40 Spevácky duet z Maďarska: Varga Feri a Balássy Betty

21.00 Tombola - Pouličný ples so skupinou RH DUO

Sprievodné programy (nielen) pre deti:

17.00 -18.00 Box-ring

Zábavné atrakcie, drevené ľudové hračky, klaun s balónmi, remeselníci, karikaturista,

maľovanie na tvár, Iceland - zmrzlina, popcorn, rôzne pochúťky a občerstvenie.

Nedeľa, dňa 18. júna 2017:

Svätá omša a bohoslužby v kostoloch venované občanom našej obce.

O občerstvenie je postarané. Každého srdečne očakávame.

2/

Vedenie futbalového klubu FC Jelka pozýva fanúšikov futbalu na exhibičné futbalové zápasy

svojich mládežníckych družstiev, ktoré sa budú konať v sobotu 17.6.2017 na miestnom

futbalovom ihrisku. So začiatkom o 10:00 nastúpi družstvo dorastu FC Jelka ako majster

okresu proti výberu okresu a o 12:00 nastúpi družstvo starších žiakov FC Jelka ako majster

okresu na zápas proti výberu okresu. Všetci návštevníci sú srdečne vítaní. O občerstvenie je

postarané.


15.06.2017


Miestne oznamy: 15.06.2017

1/

Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas a poslanci obecného zastupiteľstva Vás týmto pozývajú

na XIII. Jelčianske obecné dni, ktoré sa uskutočnia 16. až 18. júna 2017 na námestí Ilka.

V piatok, dňa 16. júna, so začiatkom o 21.00 hodine na námestí našej obce sa uskutoční

megakoncert populárnej maďarskej skupiny, MAGNA CUM LAUDE. Pred megakoncertom

sa predstaví predkapela Expired Passport.

Program v sobotu, dňa 17. júna 2017 je nasledovný:

Detské predpoludnie:

10.30 Dogdancing -tanečné predstavenie so psíkmi

11.00 Teáter Komika - Klaun Adyno

Tvorivé dielne, zábavné atrakcie -labyrint, šmýkal'ka, skákacia stena - Mucha,

zmrzlina Iceland, popcorn.

Popoludňajší program:

15.30 Program detí miestnej MŠ, slávnostný príhovor starostu obce

15.50 - 16.30 Program základných škôl

16.30 - 17.00 Detská folklórna skupina Csali zo Šamorína

18.00- 18.30 Citarový súbor Cidrus, spevácky súbor Strieborná jeseň, citarový súbor

Pengettvű

18.30 - 18.50 Program obce Galgagyärk

18.50 - 19.00 Orientálna tanečná skupina Jazmín

19.00 - 20.00 Vystúpenie populárneho speváka Igora Kmeťa ml.

20.00 - 20.40 Spevácky duet z Maďarska: Varga Feri a Balássy Betty

21.00 Tombola - Pouličný ples so skupinou RH DUO

Sprievodné programy (nielen) pre deti:

17.00 -18.00 Box-ring

Zábavné atrakcie, drevené ľudové hračky, klaun s balónmi, remeselníci, karikaturista,

maľovanie na tvár, Iceland - zmrzlina, popcorn, rôzne pochúťky a občerstvenie.

Nedeľa, dňa 18. júna 2017:

Svätá omša a bohoslužby v kostoloch venované občanom našej obce.

O občerstvenie je postarané. Každého srdečne očakávame.

2/

Vedenie futbalového klubu FC Jelka pozýva fanúšikov futbalu na exhibičné futbalové zápasy

svojich mládežníckych družstiev, ktoré sa budú konať v sobotu 17.6.2017 na miestnom

futbalovom ihrisku. So začiatkom o 10:00 nastúpi družstvo dorastu FC Jelka ako majster

okresu proti výberu okresu a o 12:00 nastúpi družstvo starších žiakov FC Jelka ako majster

okresu na zápas proti výberu okresu. Všetci návštevníci sú srdečne vítaní. O občerstvenie je

postarané.

3/

Oznam miestneho Rímskokatolíckeho farského úradu:

Oznamujeme veriacim, že vzhľadom na predpokladané nepriaznivé počasie v nedeľu,

procesia z príležitosti sviatku Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa bude konať

vo štvrtok, po svätej omši.

4/

Firma ECHTIM oznamuje občanom, že dnes od 10.00 do 12.00 hod. v Pohostinstve na

Novojelčanskej ulici sa koná predajná akcia z vajnorských veľkoskladov. Ponúkajú domáce

nástroje, bytové potreby, sortiment textilu a obuvi, kuchynský a drogériový tovar.

Takmer celý sortiment predávajú za jednotnú cenu 1,50 €.


5/

Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas a poslanci obecného zastupiteľstva Vás týmto pozývajú

na XIII. Jelčianske obecné dni, ktoré sa uskutočnia 16. až 18. júna 2017.

V piatok, dňa 16. júna, so začiatkom o 21.00 hodine na námestí našej obce sa uskutoční

megakoncert populárnej maďarskej skupiny, MAGNA CUM LAUDE. Pred megakoncertom

sa predstaví predkapela Expired Passport. O občerstvenie je postarané. Každého srdečne

očakávame.

6/

Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že od 15.6.2017 do 24.6.2017

nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Pomóthyová vo Veľkých Úľanoch.


13.06.2017


Miestne oznamy: 13.06.2017

1/

Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že od 15.6.2017 do 24.6.2017

nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Pomóthyová vo Veľkých Úľanoch.

2/

Vedenie futbalového klubu FC Jelka pozýva fanúšikov futbalu na exhibičné futbalové zápasy

svojich mládežníckych družstiev, ktoré sa budú konať v sobotu 17.6.2017 na miestnom

futbalovom ihrisku. So začiatkom o 10:00 nastúpi družstvo dorastu FC Jelka ako majster

okresu proti výberu okresu a o 12:00 nastúpi družstvo starších žiakov FC Jelka ako majster

okresu na zápas proti výberu okresu. Všetci návštevníci sú srdečne vítaní. O občerstvenie je

postarané.

3/

Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka

nasledovné služby:

- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,

- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,

- oprava plastových a drevených roliet,

- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,

- montáž samonavijákov,

- náhradné diely na žalúzie.

Občania, ktorí majú záujem o tieto služby, môžu si ich objednať po vyhlásení miestnych

oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Pre dôchodcov a pri objednávke

nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.09.06.2017


Miestne oznamy: 09.06.2017

1/

Obyvateľke našej obce sa stratil 9 mesačný pes, kríženec špic a maltézsky psík,

bielej farby.

Majiteľka psa ponúka nálezcovi odmenu. Kontakt: 0903 250 552.

2/

Alžbeta Halajová, Nová cesta 714 oznamuje obyvateľom, že dňa 10.06.2017,

v sobotu od 8.00 hodiny bude predávať jablká a hrušky.3/

Oznamujeme obyvaťeľom, že dnes o 12.00 hodine bude skúška sirény.


07.06.2017


Miestne oznamy: 7.6.2017

1/

Spoločnosť EUROTRADE –SR a.s. ponúka voľné pracovné miesta na pozície odvíjač

(manipulácia s cievkami a drôtmi) a vodič VZV (potreba preukazu) v Bekaert (Sládkovičovo).

Ide o 4 zmennú prevádzku (denná, nočná, 2 dni voľno).

Kontakt: 0915572185.

2/

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 8.6.2017 (vo štvrtok) od 8.30

do 13.00 hod. budú bez dodávky elektriny:

- celá ulica Hlavná,

- celá ulica Mierová,

- celá ulica Olléová,

- ulica Mlynárska: súpisné čísla 537 a 1086,

- ulica Štermenská: súpisné čísla 544, 1339, 1412, 545, 546, 547, 1214, 1321 a 550.

3/

Vinotéka v Jelke oznamuje obyvateľom, že dňa 6.6.2017 v priestoroch domu Dobrý pastier,

pri Hlavnej ceste bude znovu otvorená. V ponuke sú rôzne druhy sudového vína. Vinotéka

bude otvorená od pondelka do piatka od 9.00 do 19.00 hod., a v sobotu od 9.00 do 17.00 hod.

Za návštevu vopred ďakujú.

4/

Oznamujeme obyvateľom, že Obecný úrad vo štvrtok, dňa 8.6.2017 z technických príčin bude

zatvorený.

5/

Obyvateľke našej obce sa stratil 9 mesačný pes, kríženec špic a maltézsky psík, bielej farby.

Majiteľka psa ponúka nálezcovi odmenu. Kontakt: 0903250552.


06.06.2017


Miestne oznamy: 6.6.2017

1/

Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas týmto zvoláva 2.plenárne zasadnutie obecného

zastupiteľstva v Jelke na deň 06.06.2017 / utorok/ na 17,00 hod. do budovy kultúrneho domu

v Jelke.

2

Spoločnosť EUROTRADE –SR a.s ponúka voľné pracovné miesta na pozície odvíjač

(manipulácia s cievkami a drôtmi) a vodič VZV (potreba preukazu) v Bekaert (Sládkovičovo).

Ide o 4 zmennú prevádzku (denná, nočná, 2 dni voľno).

Kontakt: 0915572185.

3/

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 8.6.2017 (vo štvrtok) od 8.30

do 13.00 hod. budú bez dodávky elektriny:

- celá ulica Hlavná,

- celá ulica Mierová,

- celá ulica Olléová,

- ulica Mlynárska: súpisné čísla 537 a 1086,

- ulica Štermenská: súpisné čísla 544, 1339, 1412, 545, 546, 547, 1214, 1321 a 550.

4/

Vinotéka v Jelke oznamuje obyvateľom, že dňa 6.6.2017 v priestoroch domu Dobrý pastier,

pri Hlavnej ceste bude znovu otvorená. V ponuke sú rôzne druhy sudového vína. Vinotéka

bude otvorená od pondelka do piatka od 9.00 do 19.00 hod., a v sobotu od 9.00 do 17.00 hod.

Za návštevu vopred ďakujú.

5/

Oznamujeme obyvateľom, že Obecný úrad vo štvrtok, dňa 8.6.2017 z technických príčin bude

zatvorený.

Smútočný oznam:

Vážení obyvatelia!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 75 rokov nás opustila Vincent

Proksa. Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 06. 06.2017 o 15:30 hodine

v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti s touto cestou

vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU