Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu08.08.2017


Smútočný oznam: 8.8.2017
1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 34 rokov nás opustila Erika Ravaszová
rod. Kertiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 9. augusta 2017 o 18.30 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


07.08.2017


Miestny oznam: 7.8.2017
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 7., 8. a 9. augusta 2017 (dnes, zajtra a v stredu) lekáreň
bude otvorená denne od 8.00 do 10.30 hod.

Dalšie miestne oznamy: 7.8.2017
1/
LOTOS LAKE Veľké Úľany oznamuje, že v dňoch 19. a 20. augusta 2017 usporiada v areáli
rybníka rybárske preteky, vrátane nočného rybolovu.
Štartovné je 50 € a obsahuje aj porciu kotlíkového guláša. Začiatok pretekov je dňa
19.08.2017 o 12.00 hod., ukončenie pretekov je dňa 20.08.2017 o 12.00 hod.. Vyhodnotenie
súťaže, ktoré bude podľa celkovej váhy ulovených rýb, sa uskutoční dňa 20.08.2017 o 13.00
hod..
1. cena: 300 €
2. cena: 200 €
3. cena: 100 €
O tombolu a občerstvenie je postarané. Rezervácia a ďalšie informácie na tel. č. 0905605661
alebo v bufete rybníka.
2/
Detský lekár, MUDr. Valkár oznamuje, že od 7. augusta do 18. augusta 2017 nebude
ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Záhončíková v Mostovej.
Ďalej, MUDr. Valkár nebude ordinovať ani od 21. do 31. augusta 2017, zastupovať ho bude
MUDr. Dolanová v Sládkovičove.


04.08.2017


Miestne oznamy: 4.8.2017

1/
Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 8.8.2017 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. nebude elektrický prúd na lokalite pri vodnom mlyne č. 9003/MV, 9006, 9007/LL, 9008, 9009, 924, 925, 9551.

2/
Detský lekár, MUDr. Valkár oznamuje, že od 7. augusta do 18. augusta 2017 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Záhončíková v Mostovej.
Ďalej, MUDr. Valkár nebude ordinovať ani od 21. do 31. augusta 2017, zastupovať ho bude MUDr. Dolanová v Sládkovičove.

3/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!


03.08.2017


Miestne oznamy: 3.8.2017

1/
Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 8.8.2017 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. nebude elektrický prúd na lokalite pri vodnom mlyne č. 9003/MV, 9006, 9007/LL, 9008, 9009, 924, 925, 9551.


02.08.2017


Miestne oznamy: 2.8.2017

1/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!

2/
Obecný úrad Jelka oznamuje obyvateľom, že kvôli mimoriadne vysokým denným teplotám úradné hodiny na obecnom úrade od 1. augusta do 4. augusta 2017 budú od 7.00 do 12.00 hod.


01.08.2017


Miestne oznamy: 1.8.2017

1/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!

2/
Obecný úrad Jelka oznamuje obyvateľom, že kvôli mimoriadne vysokým denným teplotám úradné hodiny na obecnom úrade od 1. augusta do 4. augusta 2017 (t. j. dnes, v stredu, vo štvrtok a v piatok) budú od 7.00 do 12.00 hod. .

3/
Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že od 1. augusta do 4. augusta 2017 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Pomóthyová vo Veľkých Úľanoch.

4/
Oznamujeme obyvateľom, že lekáreň bude od 2. augusta do 4. augusta 2017 (zajtra, vo štvrtok a v piatok) zatvorená.


31.07.2017


Miestne oznamy: 31.07.2017

1/
Vážení spoluobčania!
V období od 28.7.2017 do 1.8.2017 v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 18.00 hodiny , budú v našej obci pracovať pracovníci ZSE Energia a.s. Náplňou práce je riešenie optimalizácie dodávky energií a nákladov na domácnosť. Pracovníci ZSE Energia a.s. budú riadne označení pracovným preukazom.
Ak uvažujete nad fotovoltickými panelmi, solárnymi kolektormi alebo tepelným čerpadlom pre váš dom s využitím finančného príspevku, poradia Vám a vybavia všetko za vás.
V prípade záujmu o finančný príspevok kontaktujte pracovníka ZSE Energia a.s. na tel. čísle:
0850 70 07 70.

2/
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov a zároveň vydáva prísny zákaz kladenia otvorených ohnísk na celom území obce a jej okolia! Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je prísne zakázané!

Ďalšie miestne oznamy: 31.7.2017
1/
Obecný úrad Jelka oznamuje obyvateľom, že kvôli mimoriadne vysokým denným teplotám
úradné hodiny na obecnom úrade od 1. augusta do 4. augusta 2017 (t. j. v utorok, v stredu, vo
štvrtok a v piatok) budú od 7.00 do 12.00 hod. .
2/
Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že od 1. augusta do 4. augusta
2017 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Pomóthyová vo Veľkých Úľanoch.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU