Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu06.12.2017


Miestny oznam: 6.12.2017
1/
Miestne kultúrne stredisko a obec Jelka týmto pozývajú všetkých záujemcov na tradičné
vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 9.decembra 2017 na námestí Ilka, so začiatkom
o 9.00 hodine. Na trhoch Vás čakajú rôzne vianočné špeciality, oblátky, pagáčiky, domáce
koláče, perníky, varené víno aj punč, cigánska pečienka, pečená klobása, pečené gaštany,
vianočný dekoračný tovar a remeselné výrobky. Každého srdečne očakávame.
2/
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich
vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby zabezpečili dostatočnú ochranu
vodomerov proti namrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov
a ich poškodenie, najmä v nezakrytých vodomerných šachtách s nedostatočnou hĺbkou a na
prípojkách s malými nepravidelnými odbermi. Vodomery sú vo vlastníctve prevádzkovateľa
verejného vodovodu, odberateľ však nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie. Zároveň
upozorňujú obyvateľov na včasné odvodnenie vnútorných rozvodov v neobývaných domoch.
3/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 9. decembra 2017, v sobotu od 10.00 do 14.00 hod. bude
výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 10.00 hod.. Za
separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.


05.12.2017


Miestny oznam: 5.12.2017

1/
Miestne kultúrne stredisko a obec Jelka týmto pozývajú všetkých záujemcov na tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 9.decembra 2017 na námestí Ilka, so začiatkom o 9.00 hodine. Na trhoch Vás čakajú rôzne vianočné špeciality, oblátky, pagáčiky, domáce koláče, perníky, varené víno aj punč, cigánska pečienka, pečená klobása, pečené gaštany, vianočný dekoračný tovar a remeselné výrobky. Každého srdečne očakávame.


04.12.2017


Miestny oznam: 4.12.2017
1/
Miestne kultúrne stredisko a obec Jelka týmto pozývajú všetkých záujemcov na tradičné
vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 9.decembra 2017 na námestí Ilka, so začiatkom
o 9.00 hodine. Na trhoch Vás čakajú rôzne vianočné špeciality, oblátky, pagáčiky, domáce
koláče, perníky, varené víno aj punč, cigánska pečienka, pečená klobása, pečené gaštany,
vianočný dekoračný tovar a remeselné výrobky. Každého srdečne očakávame.
Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 91 rokov nás opustila Mária
Karácsonyiová rod. Andrásiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 5.
decembra 2017 o 14.00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre
občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


01.12.2017


Miestny oznam: 1.12.2017
1/
Oznamujeme občanom, že dnes od 8.00 hodiny do 15.00 hodiny, a zajtra, dňa 2. decembra
2017 od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny vo dvore Obecného úradu v Jelke bude zber
elektrického odpadu, kde môžete odovzdať nefunkčné elektrospotrebiče, a môžete odovzdať
aj autobatérie.
2/
Miestne kultúrne stredisko oznamuje všetkým milovníkom hudby, že v sobotu, dňa
2.decembra 2017, so začiatkom o 18.00 hodine, a v nedeľu, dňa 3.decembra, so začiatkom
o 17.00 hodine sa v budove kultúrneho domu uskutoční retrovečer. Predstavia sa vám
talentovaní speváci našej obce hitmi zo 70-tych a 80-tych rokov. Vstupné 4 eura. Lístky sú
už dostupné v kultúrnom dome. Každého srdečne očakávame.
3/
Detský lekár , MUDr. Valkár oznamuje obyvateľom, že dnes bude ordinovať iba v Kráľovej
pri Senci, v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. .
Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 91 rokov nás opustila Mária
Karácsonyiová rod. Andrásiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 5.
decembra 2017 o 14.00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Jelke. Obecný úrad a zbor pre
občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


30.11.2017


Miestne oznamy: 30.11.2017

1/
Oznamujeme občanom, že dňa 1. decembra 2017 (v piatok) od 8.00 hodiny do 15.00 hodiny,
a dňa 2. decembra 2017 (v sobotu) od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny vo dvore Obecného úradu
v Jelke bude zber elektrického odpadu, kde môžete odovzdať nefunkčné elektrospotrebiče,
a môžete odovzdať aj autobatérie.
2/
Miestne kultúrne stredisko oznamuje všetkým milovníkom hudby, že v sobotu, 2.decembra
2017, so začiatkom o 18.00 hodine, a v nedeľu, 3.decembra, so začiatkom o 17.00 hodine sa
v budove kultúrneho domu uskutoční retrovečer. Predstavia sa vám talentovaní speváci
našej obce hitmi zo 70-tych a 80-tych rokov. Vstupné 4 eura. Lístky sú už dostupné
v kultúrnom dome. Každého srdečne očakávame.
3/
Detský lekár , MUDr. Valkár oznamuje obyvateľom, že dnes, dňa 30.11.2017 bude ordinovať
iba v Kráľovej pri Senci, a v piatok, dňa 1.12.2017 bude tiež ordinovať iba v Kráľovej pri
Senci, v čase od 13.00 hodiny do 16.00 hodiny .


29.11.2017


Miestny oznam: 29.11.2017
1/
Obecný úrad oznamujeme tým dôchodcom, ktorí ešte neprevzali vianočné balíčky, že dnes a v
piatok ich môžu prevziať na obecnom úrade.
2/
Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že zajtra, dňa 30.11.2017 bude zatvorený.
3/
Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka
nasledovné služby:
- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,
- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,
- oprava plastových a drevených roliet,
- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,
- montáž samonavijákov,
- náhradné diely na žalúzie.
Občania, ktorí majú záujem o tieto služby, môžu si ich objednať po vyhlásení miestnych
oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Pre dôchodcov a pri objednávke
nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.
4/
Oznamujeme občanom, že dňa 1. decembra 2017 (v piatok) od 8.00 hodiny do 15.00 hodiny,
a dňa 2. decembra 2017 (v sobotu) od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny vo dvore Obecného úradu
v Jelke bude zber elektrického odpadu, kde môžete odovzdať nefunkčné elektrospotrebiče,
a môžete odovzdať aj autobatérie.
5/
Miestne kultúrne stredisko oznamuje všetkým milovníkom hudby, že v sobotu, 2.decembra
2017, so začiatkom o 18.00 hodine, a v nedeľu, 3.decembra, so začiatkom o 17.00 hodine sa
v budove kultúrneho domu uskutoční retrovečer. Predstavia sa vám talentovaní speváci
našej obce hitmi zo 70-tych a 80-tych rokov. Vstupné 4 eura. Lístky sú už dostupné
v kultúrnom dome. Každého srdečne očakávame.
6/
Detský lekár , MUDr. Valkár oznamuje obyvateľom, že zajtra, dňa 30.11.2017 bude
ordinovať iba v Kráľovej pri Senci, a v piatok, dňa 1.12.2017 bude tiež ordinovať iba
v Kráľovej pri Senci, v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. .


28.11.2017


Miestny oznam: 28.11.2017
1/
Obecný úrad oznamujeme tým dôchodcom, ktorí ešte neprevzali vianočné balíčky, že dnes,
zajtra a v piatok ich môžu prevziať na obecnom úrade.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU