Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu13.03.2018


Smútočný oznam: 13.3.2018
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 60 rokov nás opustil Ladislav Szabó.
Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 14. marca 2018 o 12.00 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Smútočné oznamy: 13.3.2018
1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho
služobníka - kňaza, pápežského kaplána Mons. Silvestra Oravca. Zomrel vo veku 92 rokov a
v 51. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v pondelok, dňa 19. marca o 11.00 hod.
pri svätej omši vo farskom Kostole sv. Štefana Kráľa v Galante a pri pohrebných obradoch o
12.30 hod. na cintoríne v Gáni, kde bude pochovaný.
2/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 60 rokov nás opustil Ladislav Szabó.
Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 14. marca 2018 o 12.00 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


12.03.2018


Miestne oznamy: 12.03.2018
1/
Vážení občania! Samospráva obce Jelka a miestna organizácia Csemadoku Vám týmto
oznamuje, že dňa 18. marca 2018 o 13.30 hodine, v cintoríne usporiada spomienkovú
slávnosť na pamiatku maďarskej revolúcie a boja za slobodu.
2/
Ženský lekár, MUDr. Šišák oznamuje, že dňa 14. marca 2018, v stredu nebude ordinovať.
Zastupovať ho budú v Barigroup-e v Galante.

Smútočný oznam: 12.3.2018
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 60 rokov nás opustil Ladislav Szabó.
Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 14. marca 2018 o 12.00 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


09.03.2018


Miestne oznamy: 9.3.2018

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dnes o 12.00 hod. bude v obci skúška sirény.
2/
Výbor členskej základne COOP Jednoty v Jelke srdečne pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa bude konať l2. marca 2018, v pondelok o 17 :00 hodine v
miestnom kultúrnom dome.
3/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 10. marca 2018, v sobotu od 9.00 do 13.00 hod. bude
výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 9.00 hod.. Za
separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.
4/
Výbor futbalového klubu FC Jelka oznamuje fanúšikom futbalu, že mužstvo dospelých zohrá
v nedeľu, dňa 11.03.2018 so začiatkom o 14.30 hod. na miestnom ihrisku majstrovský zápas s
mužstvom TJ Horné Saliby. Všetci fanúšikovia sú srdečne očakávaní.


08.03.2018


Miestny oznam: 8.3.2018

1/
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že z technických príčin od 9.00 do 14.00 hod. nebude voda v celej obci.

Ďalšie miestne oznamy: 8.3.2018
1/
Výbor členskej základne COOP Jednoty v Jelke srdečne pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa bude konať l2. marca 2018, v pondelok o 17 :00 hodine v
miestnom kultúrnom dome.
2/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 10. marca 2018, v sobotu od 9.00 do 13.00 hod. bude
výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 9.00 hod.. Za
separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.
3/
Alžbeta Halajová, Jelka, Nová cesta 714. oznamuje, že v sobotu, dňa 10.03.2018 od 8.00 do
10.30 hod. bude predávať jablká a hrušky.

Ďalší miestny oznam: 8.03.2018
1/
Výbor futbalového klubu FC Jelka oznamuje fanúšikom futbalu, že mužstvo dospelých zohrá
v nedeľu, dňa 11.03.2018 so začiatkom o 14.30 hod. na miestnom ihrisku majstrovský zápas s
mužstvom TJ Horné Saliby. Všetci fanúšikovia sú srdečne očakávaní.07.03.2018


Miestne oznamy: 7.3.2018

1/
Výbor členskej základne COOP Jednoty v Jelke srdečne pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať l2. marca 2018, v pondelok o 17 :00 hodine v miestnom kultúrnom dome.

2/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 10. marca 2018, v sobotu od 9.00 do 13.00 hod. bude výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 9.00 hod.. Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.
06.03.2018


Miestny oznam: 6.3.2018
1/
Výbor členskej základne COOP Jednoty v Jelke srdečne pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa bude konať l2. marca 2018, v pondelok o 17 :00 hodine v
miestnom kultúrnom dome.
Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 78 rokov nás opustil Ľudovít
Németh. Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 6. marca 2018 o 14.00 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


05.03.2018


Smútočný oznam: 5.3.2018
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 78 rokov nás opustil Ľudovít
Németh. Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 6. marca 2018 o 14.00 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU