Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Vážení spoluobčania, milí Jelčania! PF 2019
Dovoľte mi, aby som sa Vám v prvých chvíľach Nového roka prihovoril. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre väčšinu z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí, vytýčenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli naplniť počas nastávajúceho roka 2019. 

Stojíme na prahu Nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako ten predchádzajúci. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Taký je ale život - je pestrý - a určite každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni veselé, radostné a šťastné. 

Touto cestou sa vám prihováram, aby som sa pokúsil uplynulý rok zhodnotiť a oboznámiť Vás so zámermi do budúcna. 

Na začiatku roka 2018 bola odovzdaná do užívania našim škôlkárom obnovená materská škola. Počas roka sa v rámci projektu cezhraničnej spolupráce realizovala prestavba nášho skanzena pri kolovom mlyne. Bola zrekonštruovaná Trhová ulica novým asfaltovým kobercom. Bola zrealizovaná výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy. Vďaka dobrovoľníkom a aktivistom v našej obci bol pre základné školy vybudovaný nový športový areál s bežeckým oválom a futbalovým ihriskom. Náš obecný kamerový systém bol rozšírený o 5 nových kamier. 
Uplynulý rok sa niesol aj v znamení komunálnych volieb, v ktorých sme si zvolili nových poslancov a starostu. Ja Vám za prejavenú dôveru a zvolenie ďakujem. Som si vedomý, že očakávate vyriešenie mnohých problémov našej obce a urobím všetko preto, aby som Vaše očakávania a svoje prísľuby naplnil. 

V roku 2019 plánujem zapojenie sa do mnohých výziev z spolufinancovaných z eurofondov. Momentálne už pracujeme na príprave nových projektov ako sú výstavba bytov prestupného bývania, vybudovanie komunitného centra obce, riešenia cestnej premávky a parkovania pri základnej škole a podobne. V novom roku nás čaká aj dokončenie projektu skanzenu pri Malom Dunaji a jeho sprístupnenie verejnosti. Na jar dôjde k výmene autobusových zastávok v obci. Budeme sa venovať novej odpadovej politike našej obce, nakoľko tá súčasná nie je dobre nastavená a je finančne neudržateľná. Plánov mám veľa, ale musím Vás poprosiť o toleranciu a spoluprácu, nakoľko všetky problémy našej obce sa nedajú vyriešiť za mesiac, pretože nezávisia iba odo mňa ako starostu, ale aj od mnohých iných faktorov a v mnohých prípadoch aj od Vás spoluobčanov. Našu obec ale trápia oveľa prízemnejšie problémy, ako sú znečisťovanie obce a jej extravilánu odpadmi, problematika túlavých psov, problematika nedodržovania základných pravidiel občianskeho spolunažívania a iné. K vyriešeniu týchto problémov budem potrebovať aj Vašu spolupácu. Je nutné si uvedomiť, že obec tvoria a charakterizujú jej obyvatelia a v podstate je zrkadlom ich každodenného konania, prístupu k veciam spoločným a uvedomelosti. 

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili v uplynulom roku o to, aby bol život v našej obci lepší a aby bola naša obec krajšia. 

Prajem Vám všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania. Zároveň vás vyzývam, aby sme všetci spoločne urobili všetko preto, aby bola naša obec miestom, kde budeme žiť plnohodnotný a spokojný život, miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva: „môj domov”. 

Zveľaďujme a rozvíjajme našu obec v každom smere v prospech nás všetkých ako aj v prospech našich návštevníkov. 

V prichádzajúcom Novom roku 2019 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Príjmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného porozumenia a zlepšenia medziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má skutočnú hodnotu. 

Prajem Vám šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2019! 

S úctou Váš starosta Gabriel Kiš


19.06.2019
Obec Jelka