Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Verejná obchodná súťaž na predaj majetku obce Jelka


Obec Jelka vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenových ponúk o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností - obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka.

Podrobné informácie o VOS


19.06.2019
Obec Jelka