Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach na rok 2019


Návrh sa nachádza v prílohe .PDF


20.07.2019
Obec Jelka