Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Sčítanie obyvateľov domov a bytovTlačová správa z 03.08.2020

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, kliknite:

1. strana
2. strana
3. strana


25.10.2020
Obec Jelka