Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Členenie obecného úraduŠtefan Tóth - Zástupca starostu


Administratívny úsek obecného úradu


Mgr. Rita Véghová
- Prednostka úradu (stavebná agenda a pozemky)
Agneša Madarásová
- Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo
Zita Tóthová
- Pokladňa, dane a poplatky
Edita Morvayová
- Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie

Marta Szabóová
- Matričný úrad a podateľňa


 
 


Beáta Mészárosová
- Referentka kultúrneho domu


Zdenka Pongráczová
- Knihovníčka


14.11.2018
Obec Jelka