Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Členenie obecného úraduMgr. Zoltán Deák - Zástupca starostu | zastupcastarostu@jelka.sk
Administratívny úsek obecného úradu


 Ing. arch. Silvia Varjú  Stavebná agenda a pozemky  stavebnyurad@jelka.sk
 Sidónia Banková  Účtovníctvo  ekonom@jelka.sk
 Mgr. Nikoleta Molnáriová  Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie  socialne@jelka.sk
 Agneša Madarásová  Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo  pam@jelka.sk
 Ing. Elvíra Hollósyová  Administratívna pracovníčka  administrativa@jelka.sk
 Zita Tóthová  Dane a agenda cintorína  dane@jelka.sk
 Viola Ravaszová  Pokladňa  pokladna@jelka.sk
 Marta Szabóová  Matričný úrad a podateľňa  matrika@jelka.sk


Kultúrny dom

 
Beáta Mészárosová Referentka kultúrneho domu  kultura@jelka.sk
Zdenka Pongráczová Knižnica v kultúrnom dome  kniznica@jelka.sk

   


16.02.2019
Obec Jelka