Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Kontakty
Obecný Úrad                


Mierová 959/17
925 23 Jelka

Telefón: 031/ 7876 182
E-mail: obec@jelka.sk


STRÁNKOVÉ DNI


Pondelok:  07:00 - 12:00          13:00 - 16:00
Utorok:     nestránkový deň
Streda:     07:00 - 12:00          13:00 - 17:00
Štvrtok:    nestránkový deň
Piatok:      07:00 – 12:30


 Ing. arch. Silvia Varjú  Stavebná agenda a pozemky  stavebnyurad@jelka.sk
 Sidónia Banková  Účtovníctvo  ekonom@jelka.sk
 PhDr. Nikoleta Molnáriová  Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie  socialne@jelka.sk
 Agneša Madarásová  Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo  pam@jelka.sk
 Ing. Elvíra Hollósyová  Administratívna pracovníčka  administrativa@jelka.sk
 Zita Tóthová  Dane a agenda cintorína  dane@jelka.sk
 Viola Ravaszová  Pokladňa  pokladna@jelka.sk
 Marta Szabóová  Matričný úrad a podateľňa  matrika@jelka.sk

 


........................................................................................................................................................................
 


Kultúrny dom a knižnica                


Školská ulica 401
Telefón: 031/ 7876 110

 
Beáta Mészárosová Referentka kultúrneho domu  kultura@jelka.sk
Zdenka Pongráczová Knižnica v kultúrnom dome  kniznica@jelka.sk
........................................................................................................................................................................
   


Vodný kolový mlyn a skanzen

           

Telefón: 0905 133 095

OTVÁRACIE HODINY:

Letná sezóna / 1.apríl - 31.október /:  Pondelok až nedeľa 9:00 - 20:00
Zimná sezóna / 1. november - 31. marec /: Pondelok až nedeľa 9:00 - 16:00

 

 Zrekonštruovaný vodný kolový mlyn je od 18.mája 2019 v plnej kráse otvorený pre návštevníkov!........................................................................................................................................................................Zberné miesto triedeného odpadu (za cintorínom)

Zberné miesto slúži na zber separovaného odpadu, výhradne len pre obyvateľov obce Jelka. Každý občan, ktorý chce uložiť odpad na berné miesto, je povinný svoj odpad vytriediť a uložiť ho podľa druhu do správneho kontajnera. Na zbernom dvore je možné uložiť plasty, papier, sklo, biologicky rozložiteľný odpad a dreviny a objemový odpad.

Streda:     08:00 - 17:00
Piatok:      08:00 - 17:00
Sobota:    08:00 - 17:00........................................................................................................................................................................Dobrovoľný hasičský zbor - DHZO Jelka a Poriadková služba


HOTLINE DHZO Jelka a poriadková služba - 0910 440 150

22.09.2019
Obec Jelka