Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Komisie
1.,Komisia pre verejnú bezpečnos
                         Vojtech László ml.


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo


3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu


4. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

5.Komisia pre sociálne veci


6. Komisia pre ochranu životného prostredia


7. Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami15.02.2019
Obec Jelka