Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Slobodný prístup k informáciám - Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv


 
rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 
Obec Jelka

Objednávky  Faktúry  Zmluvy
Základná škola L.G. s vyučovacím jazykom maďarským

Objednávky  Faktúry  Zmluvy
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
+ školská jedáleň

Objednávky  Faktúry  Zmluvy
Materská škola

Objednávky  Faktúry  Zmluvy


16.11.2018
Obec Jelka