Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Slobodný prístup k informáciám - Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv


 

 
Obec Jelka

Faktúry

rok 2019

rok 2011 až 2018
 Zmluvy
Základná škola L.G. s vyučovacím jazykom maďarským

 Faktúry  Zmluvy
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
+ školská jedáleň

 Faktúry  Zmluvy
Materská škola

 Faktúry  Zmluvy


29.02.2020
Obec Jelka