Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Školské a predškolské zariadenia
Základná škola

Adresa: ul. Školská 399/1; Jelka
Telefón: 031/7876 104
Web: http://www.zsjelka.edu.sk/


Základna Škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: ul. Školská 399/1; Jelka
Telefón: 031/7876 103
Web: http://www.zsmjelka.edu.sk/


 

Špeciálna Škola s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: ul. Školská 399; Jelka
Telefón: 031/7876 615
Web: http://szsvjmjelka.edupage.org/


Špeciálna Základná Škola

Adresa: ul. Školská 399; Jelka
Telefón: 031/7876 446
Web: http://www.szsjelka.sk/

Materská škola

Adresa: ul. Mierová; Jelka
Telefón: 031/7876 159
Web: http://www.ms-ovoda-jelka.eu/


17.09.2019
Obec Jelka