Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Kultúra

    

Kultúrna referentka: Beáta Mészárosová  

        


Využitie priestorov domu kultúry

            
Pondelok: 
 

 

          Utorok :

 

            Streda:


           Piatok: 

 

          Sobota:

 

 V kultúrnom dome prebiehajú schôdze Csemadok-u a Klubu dôchodcov, ako aj výročné schôdze spoločenských organizácií.
 

Obecná knižnica je denne otvorená od 10:00 do 16:00 hodiny.


Často sa tu organizujú rôzne kultúrne udalosti, ako: koncerty, divadelné predstavenia, spevácke večery, literárne besedy, tvorivé dielne pre deti.

Kontakt:


22.09.2019
Obec Jelka