Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Kultúra

    

Kultúrna referentka: Beáta Mészárosová  

        


Využitie priestorov domu kultúry

            
Pondelok: 
 

 

          Utorok :

 

            Streda:


             Piatok: 

 

Sobota:

 V kultúrnom dome prebiehajú schôdze Csemadok-u a Klubu dôchodcov, ako aj výročné schôdze spoločenských organizácií.
 

Okrem utorka je denne otvorená obecná knižnica od 13:00 do 17:00 , kde je možnosť prístupu na internet pre obyvateľov našej dediny . Týmto sa rozšírila návštevnosť knižnice.

V kultúrnom dome má svoje sídlo aj redakcia Jelčianskeho slova.

Často sa tu organizujú rôzne kultúrne udalosti, ako: koncerty, divadelné predstavenia, spevácke večere, literárne večierky, rodinné nedeľe, atď.

Kontakt:


21.03.2019
Obec Jelka