Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Programy a dokumenty obce
Plán hospodárskeho s sociálneho rozvoja obce Jelka na roky 2014-2022

Dokument PHSR vo formáte .PDFUznesenie obecného zastupitežstva v Jelke o PHSR  obce Jelka


Uznesenie obecného zastupitežstva v Jelke zo dňa 14.10.2015 o schválení opatrení, projektov a aktivít za obec Jelka ako súčasti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2022.

Dokument uznesenia vo formáte .PDF
Finančný rámec pre realizáciu PHSR vo formáte .PDF

Zverejnené 14.10.2015


Program odpadového hospodárstva obce Jelka na roky 2011-2015

Dokument POH vo formáte .PDF


22.02.2018
Obec Jelka