Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Dobrovoľný hasičský zbor  - DHZ JelkaPredseda
- štatutárny zástupca DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene
MA. Attila Szüllő

Podpredseda – veliteľ
- zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
Tibor Varga

Podpredseda - prevencie
- zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
Mráz Pavol ml.

Tajomník
- vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie
Dionýz Szabó

Pokladník

- spravuje finančné prostriedky a evidenciu majetku DHZ
Pavol Mráz st.

Organizačný referent

– zodpovedá za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovoľných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod., a za získavanie nových členov DHZ,
neobsadené

Referent mládeže

- venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR
Ravaszová Beáta, Ravasz Ervin, Csaba Kvarda

Strojník

- zabezpečuje údržbu hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice
Tibor Varga, Pavol Mráz st., Ladislav Süll, Jozef Rémai st., Mráz Igor


Fotogaléria


16.02.2019
Obec Jelka