Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Zverejnenie návrhov VZN


Návrh VZN č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka návrh
Návrh VZN č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka návrh
Návrh VZN č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka návrh


22.10.2020
Obec Jelka