Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Sociálna poisťovňa informuje


27.3. 2020 bolo aktualizované Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

v ktorom bol doplnená časť:Názov a sídlo zamestnávateľa (ak ide o zamestnanca) ...................


Doteraz odovzdané  čestné vyhlásenia budú akceptované. 


Ďakujeme.


Súbor na stiahnutie25.10.2020
Obec Jelka