Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

03.03.2018 Výročná schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Kultúrny dom
25.02.2018 Jelčiansky folklórny súbor: Jelčianska svadba / Csemadok /
Kultúrny dom
17.02.2018 Kartárska súťaž
Kultúrny dom
10.02.2018 Rodičovský ples - ZŠ s VJM
Kultúrny dom
04.02.2018 Výročná schôdza miestnej organizácie CSEMADOK-u
Kultúrny dom
02.02.2018 Výročná schôdza DHZ
Kultúrny dom
20.01.2018 Požiarnický ples
Kultúrny dom
29.12.2017 Jókaiho divadlo z Komárna: Jenő Heltai: Naftalín / veselohra /
Kultúrny dom
19.12.2017 Vianočný program ZŠ s VJM
Kultúrny dom
15.12.2017 Stretnutie so zaujímavými ľuďmi - CSEMADOK
Kultúrny dom
09.12.2017 Vianočné trhy
Námestie Ilka
03.12.2017 Retrohity 80. rokov - hudobný večer/opakovanie/
Kultúrny dom
02.12.2017 Retrohity 80. rokov - hudobný večer
Kultúrny dom
25.11.2017 Katarínska zábava - CSEMADOK
Reštaurácia Ister
24.11.2017 Vianočné posedenie dôchodcov
Kultúrny dom
19.11.2017 Magyarock Dalszínház: Skupinová terapia / hudobná komédia /
Kultúrny dom
12.11.2017 Orient Gala - dobročinný tanečný program
Kultúrny dom
14.10.2017 Jesenné kreatívne predpoludnie, trhy
Kultúrny dom
13.10.2017 Výstava prác zo 17. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta
Kultúrny dom
10.10.2017 Výstava malieb Jána Kollárovicsa
Kultúrny dom
30.09.2017 ROMAFEST
Kultúrny dom
09.09.2017 Sedemdesiatsedem verbunkov - vystúpenie tanečného divadla Ifjú Szívek
Kultúrny dom
08.09.2017 70.výročie vysídlenia občanov našej obce - spomienková slávnosť
Kultúrny dom
20.08.2017 Sviatok Svätého Štefana - spomienková slávnosť
17.07.2017 Letný tábor folklórneho tanca pre deti
Kultúrny dom
01.07.2017 Hudobný večer s jelčianskym dychovým súborom a jeho hosťami
kultúrny dom
16.06.2017 XIII. Jelčianske obecné dni
Námestie Ilka
10.06.2017 Súťaž o najchutnejší kotlíkový guláš
Športový areál
13.05.2017 Stretnutie seniorských speváckych súborov
Kultúrny dom
01.05.2017 Stavanie mája
Námestie Ilka
30.04.2017 Večer s ľudovou hudbou
kultúrny dom
07.04.2017 Kreatívne popoludnie s jarnou tematikou
Kultúrny dom
06.04.2017 Kovács László, Görföl Jenő: Kostoly bývalej Bratislavskej župy z obdobia stredoveku - výstava, prednáška
Kultúrny dom
31.03.2017 Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
Kultúrny dom
19.03.2017 Slávnostný program - 15.marec
cintorín
11.03.2017 Výročná členská schôdza dôchodcov
kultúrny dom
01.03.2017 Marcová výmenná burza kníh
Kultúrny dom
18.02.2017 Ples DHZ
kultúrny dom
11.02.2017 Rodičovský ples - ZŠ s VJM
kultúrny dom
05.02.2017 Výročná schôdza základnej organizácie CSEMADOKu
kultúrny dom
14.01.2017 Poľovnícky ples
kultúrny dom
30.12.2016 Jelčiansky divadelný súbor: Illatszertár
Kultúrny dom
21.12.2016 Vianočný program ZŠ s VJM
Kultúrny dom
18.12.2016 Čarovné Vianoce - večer s populárnou hudbou /opakovanie/
Kultúrny dom
17.12.2016 Čarovné Vianoce - večer s populárnou hudbou
13.12.2016 Rómske deti tancujú - program špeciálnej školy
Kultúrny dom
10.12.2016 Vianočné trhy
Námestie Ilka
04.12.2016 Divadlo z Budapešti: Katyi /veselohra/
Kultúrny dom
02.12.2016 Vianočné posedenie dôchodcov
Kultúrny dom
26.11.2016 Katarínska zábava /Csemadok/
Reštaurácia Ister
10.11.2016 Vadkerti-Zsapka-Sipos koncert / organizuje: základná škola maď. /
Kultúrny dom
22.10.2016 RomaFest
21.10.2016 Stretnutia so zaujímavými ľuďmi - hosť: János Görföl, archeológ
Kultúrny dom
01.10.2016 Deň s ľudovými remeselníkmi
Kultúrny dom
13.08.2016 Oslava 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Jelke
25.06.2016 XII. Jelčianske obecné dni
Námestie Ilka
24.06.2016 XII. Jelčianske obecné dni - Koncert hudobnej skupiny NEOTON
Námestie Ilka
11.06.2016 Súťaž o najchutnejší kotlíkový guláš
Športový areál
08.06.2016 Záverečný estrádny program ZŠ s VJM
Kultúrny dom
23.05.2016 Ja, ochranca prírody - výstava prác výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych škôl okresu GA
Kultúrny dom
07.05.2016 Večer s ľudovou hudbou
Kultúrny dom
20.03.2016 Jelčiansky divadelný súbor: Illatszertár- Jelka
Kultúrny dom
19.03.2016 Večer s dychovou hudbou
Kultúrny dom
18.03.2016 Stretnutia so zaujímavými ľuďmi: J.Mészáros Károly
Kultúrny dom
13.03.2016 Slávnostný program - 15.marec
Cintorín
08.03.2016 Kovács László - Görföl Jenő: Biblia pauperum /Biblia chudobných/ - výstava, prednáška
Kultúrny dom
20.02.2016 Ples DHZ
Kultúrny dom
19.02.2016 Jelčiansky divadelný súbor: Illatszertár- Veľký Meder
13.02.2016 Medzinárodný citarový festival
Kultúrny dom
07.02.2016 Jelčiansky divadelný súbor: Illatszertár- Kráľovičove Kračany
31.01.2016 Výročná schôdza základnej organizácie CSEMADOKu
Kultúrny dom
16.01.2016 Rodičovský ples - ZŠ s VJM
Kultúrny dom
09.01.2016 Poľovnícky ples
Kultúrny dom
01.01.2016 Katarínska zábava ( Csemadok
19.12.2015 Premiéra divadelnej hry Parfuméria v podaní Jelčianskeho divadelného súboru
Kultúrny dom
17.12.2015 Vianočný program základnej školy s VJM
Kultúrny dom
12.12.2015 Vianočné trhy
Námestie Ilka
10.12.2015 Rómske deti tancujú - program špeciálnej školy
Kultúrny dom
04.12.2015 Vianočné posedenie dôchodcov
Kultúrny dom
29.11.2015 Gábor Tamás - adventný koncert
Kultúrny dom
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU