Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu19.01.2019


Miestne oznamy: 18.01.2019

1/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 18. januára 2019 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu do kurzu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.

2/
Jozef Mészáros, podnikateľ zo Zlatých Klasov oznamuje, že dnes od 10.00 do 11.00 hod. bude vykupovať v obci staré perie. V prípade záujmu treba zavolať na t.č. 0905 927 217.


17.01.2019


Miestny oznam: 17.01.2019

1/
Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka nasledovné služby:
- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,
- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,
- oprava plastových a drevených roliet,
- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,
- montáž samonavijákov,
- náhradné diely na žalúzie.
Občania, ktorí majú záujem o tieto služby, môžu si ich objednať po vyhlásení miestnych oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Pre dôchodcov a pri objednávke nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.16.01.2019


Miestne oznamy: 16.01.2019

1/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 18. januára 2019 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu do kurzu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

3/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.

Smútočný oznam:

Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 64 rokov nás opustila Ružena Ballánová rod. Tóthová. Pohreb zosnulej sa začína dnes, dňa 16. januára 2019 o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


15.01.2019


Miestne oznamy: 15.01.2019

1/
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 16., 17. a 18. januára 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod. nebude elektrický prúd na nasledovných odberných miestach:
- Veľká ulica č. 1/PR,
- Loka Pusova samota súpisné č. 987.

2/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 18. januára 2019 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu do kurzu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.


Smútočné oznamy:

1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 64 rokov nás opustila Ružena Ballánová rod. Tóthová. Pohreb zosnulej sa začína dňa 16. januára 2019 o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

2/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 56 rokov nás opustila Alena Mlynárčeková, bývalá obyvateľka našej obce. Pohreb zosnulej bude v Tábori, v Česku.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti s touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.14.01.2019


Miestne oznamy: 14.01.2019

1/
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 16., 17. a 18. januára 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod. nebude elektrický prúd na nasledovných odberných miestach:
- Veľká ulica č. 1/PR,
- Loka Pusova samota č. 987.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

3/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 56 rokov nás opustila Alena Mlynárčeková, bývalá obyvateľka našej obce. Pohreb zosnulej bude v Tábori, v Česku.
Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti s touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.11.01.2019


Miestne oznamy: 11.01.2019

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dnes o 12.00 hod. bude v obci skúška sirény.

2/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 12. januára 2019, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. bude v obci výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 8.00 hod.. Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.

3/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 11. januára 2019 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu do kurzu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.

4/
Alžbeta Halajová, Jelka, Nová cesta 714. oznamuje, že v sobotu, dňa 12.01.2019 od 8.00 do 10.30 bude predávať jablká.

5/
Attila Deák, podnikateľ z Vlčian oznamuje obyvateľom, že zajtra, dňa 12.01.2019 od 8.00 do 12.00 hod. na námestí Ilka bude predávať za výhodné ceny výrobky z Partizánskeho: pánske a dámske poltopánky, zimné topánky a čižmy, gumáky, gumené topánky, pánske baganče (aj zateplené), pánske a dámske botasky, papuče, mamusky, šľapky, monterky, trakové nohavice a thermo ponožky.
10.01.2019


Miestne oznamy: 10.01.2019

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 12. januára 2019, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. bude v obci výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 8.00 hod.. Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

3/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU