Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu22.06.2018


Miestne oznamy : 22.6.2018

1/
Rímskokatolícky farský úrad s láskou prosí o pomoc každého muža na brigádu v kostole, ktorá sa uskutoční dňa 23. júna 2018, t.j. v sobotu od 8:00 hodiny. Prosíme mužov, aby doniesli so sebou lopaty.
2/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 22. júna 2018 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára prázdninový vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome alebo v deň začiatku kurzu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.

3/
Vedenie futbalového klubu FC JELKA oznamuje občanom, že v sobotu 23.júna so začiatkom o 10:00 budú v areáli futbalového ihriska slávnostne odovzdané víťazné poháre mužstvu mladších žiakov a mužstvu dorastu z rúk vedenia ObFZ Galanta, za získanie majstrovských titulov v oblastnej súťaži. Následne sa uskutoční aj exhibičný zápas dorastu FC JELKA proti výberu okresu. Všetci záujemcovia a fanúšikovia futbalu sú srdečne vítaní.21.06.2018


Miestne oznamy: 21.06.2018

1/
Oznamujeme obyvateľom, že Obec Jelka v súčasnosti vypracúva svoj komunitný plán sociálnych služieb. Pre občanov pripravila dotazník na zapracovanie ich potrieb a zároveň ich prosí o jeho vyplnenie. Online dotazník je k dispozícii na stránke www.jelka.sk a občania, ktorí nemajú prístup na internet si ho môžu vyzdvihnúť v tlačenej forme na obecnom úrade. Vyplnený dotazník je potrebné doručiť na obecný úrad do piatku t.j. 22.6.2018 do 12.00 hod. .

2/
Oznamujeme obyvateľom, že zajtra (22.6.2018) do 10.00 hod. lekáreň bude zatvorená.
20.06.2018


Miestne oznamy : 20.6.2018
1/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 22. júna 2018 (v
piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára prázdninový vodičský kurz v Jelke na osobný
automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí,
ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do
kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome alebo v deň začiatku kurzu medzi
17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.
2/
Oznamujeme obyvateľom, že Obec Jelka v súčasnosti vypracúva svoj komunitný plán
sociálnych služieb. Pre občanov pripravila dotazník na zapracovanie ich potrieb a zároveň ich
prosí o jeho vyplnenie. Online dotazník je k dispozícii na stránke www.jelka.sk a občania,
ktorí nemajú prístup na internet si ho môžu vyzdvihnúť v tlačenej forme na obecnom úrade.
Vyplnený dotazník je potrebné doručiť na obecný úrad do piatku t.j. 22.6.2018 do 12.00 hod. .


19.06.2018


Miestny oynam: 19.06.2018

Oznamujeme obyvateľom, že Obec Jelka v súčasnosti vypracúva svoj komunitný plán sociálnych služieb. Pre občanov pripravila dotazník na zapracovanie ich potrieb a zároveň ich prosí o jeho vyplnenie. Online dotazník je k dispozícii na stránke www.jelka.sk a občania, ktorí nemajú prístup na internet si ho môžu vyzdvihnúť v tlačenej forme na obecnom úrade. Vyplnený dotazník je potrebné doručiť na obecný úrad do piatku t.j. 22.6.2018 do 12.00 hod. .18.06.2018


Miestne oznamy : 18.6.2018
1/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 22. júna 2018 (v
piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára prázdninový vodičský kurz v Jelke na osobný
automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí,
ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do
kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome alebo v deň začiatku kurzu medzi
17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.
2/
Oznamujeme obyvateľom, že dnes do 12.00 hod. lekáreň bude zatvorená.


15.06.2018


Miestne oznamy: 15.6.2018
1/
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas a poslanci obecného zastupiteľstva Vás týmto pozývajú
na XIV. Jelčianske obecné dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15. až 17. júna 2018 na námestí
Ilka s nasledovným programom:
15. jún – piatok:
21.00: Koncert skupiny HOOLIGANS
16. jún – sobota:
9.00: Farebný svet – kreslenie na asfalt
10.00: Zábavné atrakcie pre deti
10.30: Divadlo na chodúľoch
16.30: Slávnostné zahájenie – program MŠ, slávnostný príhovor starostu obce
17.00: Vystúpenie miestnych škôl
17.40: Miestne folklórne súbory: Strieborná jeseň, Cidrus, Pengettyű
18.00: Folklórny súbor Poleno
18.50: Brigi & Ricsi
19.00: Spevácke duo Ricco&Claudia
19.45: MT Family Dance Crew
20.00: Vystúpenie populárneho speváka Kökény Attila
20.45: Jazmín Oriental
21.00: MT Family Dance Crew
21.15: Tombola (Ohňostroj), Pouličný ples - Sléz duo
Sprievodné programy: 10.00 – 20.00: Zábavné atrakcie: nafukovací hrad Froozen, šmýkala,
požiarnické auto, elektrické autíčka, obrie šípky, maľovanie na tvár, Ide-ide vláčik .......
vyhliadkové jazdy vláčikom po dedine.
O občerstvenie postarajú súrodenci Lászlóovci.
17. jún - nedeľa:
Svätá omša, bohoslužby v kostoloch, venované občanom našej obce.
Každého srdečne očakávame.
2/
Oznámenie dopravnej spoločnosti Slovak Lines, a.s., Bratislava:
Dňa 16.06.2018 (sobota) v čase od 12:00 do 24:00 hod. bude zmena v organizácii dopravy
z dôvodu konania mestských slávností „Senecké leto 2018“. Riešenie autobusových
zastávok v Senci: Senec, žel.st.; Senec, Gymnázium slovenské a Senec, SNP
budú bez náhrady zrušené.
3/
Oznamujeme občanom, že v sobotu, dňa 16. júna 2018 so začiatkom o 17.30 hod. na
futbalovom štadióne v Jelke mužstvo Old Boys – Jelka zohrá priateľský zápas s mužstvom
Old Boys Galgagyörk.
4/
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 10:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :

 vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
 fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.
5/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 15. júna 2018 (v
piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára prázdninový vodičský kurz v Jelke na osobný
automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí,
ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do
kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome alebo v deň začiatku kurzu medzi
17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.
6/
Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka
nasledovné služby:
- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,
- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,
- oprava plastových a drevených roliet,
- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,
- montáž samonavijákov,
- náhradné diely na žalúzie.
Občania, ktorí majú záujem o tieto služby, môžu si ich objednať po vyhlásení miestnych
oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Pre dôchodcov a pri objednávke
nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.


14.06.2018


Miestne oznamy: 14.6.2018

1/
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas a poslanci obecného zastupiteľstva Vás týmto pozývajú na XIV. Jelčianske obecné dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15. až 18. júna 2018 na námestí Ilka s nasledovným programom:
15. jún – piatok:
21.00: Koncert skupiny HOOLIGANS
16. jún – sobota:
9.00: Farebný svet – kreslenie na asfalt
10.00: Zábavné atrakcie pre deti
10.30: Divadlo na chodúľoch
16.30: Slávnostné zahájenie – program MŠ, slávnostný príhovor starostu obce
17.00: Vystúpenie miestnych škôl
17.40: Miestne folklórne súbory: Strieborná jeseň, Cidrus, Pengettyű
18.00: Folklórny súbor Poleno
18.50: Brigi & Ricsi
19.00: Spevácke duo Ricco&Claudia
19.45: MT Family Dance Crew
20.00: Vystúpenie populárneho speváka Kökény Attila
20.45: Jazmín Oriental
21.00: MT Family Dance Crew
21.15: Tombola (Ohňostroj), Pouličný ples - Sléz duo
Sprievodné programy: 10.00 – 20.00: Zábavné atrakcie: nafukovací hrad Froozen, šmýkala, požiarnické auto, elektrické autíčka, obrie šípky, maľovanie na tvár, Ide-ide vláčik ....... vyhliadkové jazdy vláčikom po dedine.
O občerstvenie postarajú súrodenci Lászlóovci.
17. jún - nedeľa:
Svätá omša, bohoslužby v kostoloch, venované občanom našej obce.
Každého srdečne očakávame.

2/
Oznámenie dopravnej spoločnosti Slovak Lines, a.s., Bratislava:
Dňa 16.06.2018 (sobota) v čase od 12:00 do 24:00 hod. bude zmena v organizácii dopravy z dôvodu konania mestských slávností „Senecké leto 2018“. Riešenie autobusových zastávok v Senci: Senec, žel.st.; Senec, Gymnázium slovenské a Senec, SNP
budú bez náhrady zrušené.

3/
Oznamujeme občanom, že v sobotu, dňa 16. júna 2018 so začiatkom o 17.30 hod. na futbalovom štadióne v Jelke mužstvo Old Boys – Jelka zohrá priateľský zápas s mužstvom Old Boys Galgagyörk.

4/
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 10:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :
• vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
• fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
• vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.


- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU