Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  
                                                           M E G H Í V Ó

Ezennel összehívom a falu képviselőtestületének 2. plenáris ülését, amely 2016. május 30-án / hétfőn / 17,00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi kultúrház épületében a következő programmal:

1.Megnyitó
2.A javaslóbizottság és a jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
3.A plenáris ülés programjának jóváhagyása
4.Tevékenységi beszámoló
5.A Felső-Csallóközi Mikrorégió gazdasági és szociális fejlesztéséről szóló tervezetének elfogadása a 2014-2022 időszakra
6.Jóka  község 2015-ös évi zárszámlájának elfogadása
7.Általános kötelező érvényű rendelet jóváhagyása a kommunális hulladék és a kisebb építkezési hulladékok kezeléséről 2016.júĺius 1.-től Jóka község részére
8.A község főellenőrének munkaterve a 2016-os év második felére
9. Egyéb: témák megtárgyalásra:
- kerékpárutak
- gyűjtőudvar
- gyermek játszóterek
- területrendezési terv
- Kis – Duna tervezet
kérvények
információk
10. Vita
11. Határozati javaslat
12. Befejezés


s.k. Farkas Imre mérnök
polgármester
- E-mail értesítések