ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

07.11.2019
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. ...

07.11.2019

Zverejňujeme voličom z našej obce elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vožbu do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 prostredníctvom pošty. Záujemcov žiadame, aby svoju žiados o vožby poštou posielali na adresu: pam@jelka.sk

29.10.2019
- E-mail értesítések

 

 

ďťż