Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021


Vážení obyvatelia!

Slovenská republika sa znovu zapojí do významného európskeho zisťovania o finančnej situácii a spotrebe domácností na Slovensku. Jeho cieľom je získať spoľahlivé a porovnateľné údaje o súčasnej ekonomickej situácii a majetku domácností v krajinách eurozóny.
 
Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj naša obec Jelka. Zisťovanie sa uskutoční v mesiachoch júl až október 2021.
 

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚSR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické analýzy nekomerčného charakteru. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Viac informácií nájdete tu.
- novinky e-mailom