Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Dodatok č. 4 k VZN TTSK č. 17/2008


Dňa 28.06.2021 Trnavský samosprávny kraj prijal dodatok č. 4 k VZN č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Ak máte záujem oboznámiť sa so znením dotatku č. 4 vyššie uvedeného VZN, kliknite sem.
- novinky e-mailom