Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Oplatí sa triediť odpad, keď zaň občan platí? Ako triediť obaly na vajíčka a rolky z toaletného papiera? Patrí polystyrén do triedeného zberu? Patrí obal zo spreja do triedeného zberu? Je potrebné obaly pred vyhodením do triedeného zberu umývať? Môže sa stať, že triedený zber skončí na skládke? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

25.03.2021
Začiatkom roku 2019 sme zaviedli zmeny v odpadovom hospodárstve našej obce. Boli sme k tomu prinútení, nakoľko dovtedajší stav bol jednoducho neudržateľný. Neudržateľný z ekonomického, environmentálneho ale i z ľudského ....

20.10.2020

v roku 2019 sme zaviedli niekoľko opatrení na stabilizovanie odpadového hospodárstva v našej obci. Vďaka zavedeniu týchto nových opatrení, sa nám podarilo znížiť množstvo odvezeného komunálneho odpadu z obce o viac ako 300 ton/rok. Najväčšiu zásluhu na tejto úspore malo ...

02.02.2020
V júli tohto roka (2019) začali v našej obci platiť nové pravidlá v rámci odpadového hospodárstva. Vytvorili sme také podmienky, aby sme umožnili všetkým občanom legálne odovzdať všetky druhy štandardných odpadov z domácností ...

20.11.2019

- novinky e-mailom