Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » KONTAKTY
printer  vytlačiť  

Kontakty
Obecný Úrad                


Mierová 959/17
925 23 Jelka

Telefón: 031/ 7876 182
E-mail: obec@jelka.sk


STRÁNKOVÉ DNI

 


Pondelok:  07:00 - 12:00          13:00 - 16:00
Utorok:     nestránkový deň
Streda:     07:00 - 12:00          13:00 - 17:00
Štvrtok:    nestránkový deň
Piatok:      07:00 – 12:30


 Melinda Németh  Prednosta obecného úradu  prednosta@jelka.sk
 Ing. Enikő Morovik Eššek
 Stavebná agenda a pozemky  stavebnyurad@jelka.sk
 Sidónia Banková  Účtovníctvo  ekonom@jelka.sk
 PhDr. Nikoleta Molnáriová  Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie  socialne@jelka.sk
 Agneša Madarásová  Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo  pam@jelka.sk
 Ing. Elvíra Hollósyová  Administratívna pracovníčka  administrativa@jelka.sk
 Zita Tóthová  Dane a agenda cintorína  dane@jelka.sk
 Viola Ravaszová  Pokladňa  pokladna@jelka.sk
 Marta Szabóová  Matričný úrad a podateľňa  matrika@jelka.sk
 Mgr. Gabriela Horváthová  Kancelária starostu a právne oddelenie  pravne@jelka.sk

 


........................................................................................................................................................................
 


Kultúrny dom a knižnica                


Školská ulica 401
Telefón: 031/ 7876 110

 
Beáta Mészárosová Referentka kultúrneho domu  kultura@jelka.sk
Zdenka Pongráczová Knižnica v kultúrnom dome  kniznica@jelka.sk
........................................................................................................................................................................
   


Vodný kolový mlyn a skanzen

           

Telefón: 0905 133 095

OTVÁRACIE HODINY: OTVORENÝ S OBMEDZENIAMI VYPLÝVAJÚCIMI Z USMERNENÍ Z UVZSR

Letná sezóna / 1.apríl - 31.október /:          Pondelok až nedeľa 9:00 - 19:00
Zimná sezóna / 1. november - 31. marec /: Pondelok až nedeľa 9:00 - 16:00........................................................................................................................................................................Zberné miesto triedeného odpadu (za cintorínom)

Zberné miesto slúži na zber separovaného odpadu, výhradne len pre obyvateľov obce Jelka, ktorí majú uhradené poplatky za odpady v zmysle VZN obce Jelka. Každý občan, ktorý chce uložiť odpad na berné miesto, je povinný svoj odpad vytriediť a uložiť ho podľa druhu do správneho kontajnera. Na zbernom dvore je možné uložiť plasty, papier, sklo, kovy, VKM, biologicky rozložiteľný odpad a dreviny a objemový odpad.od 1.11 do 1.3

Streda:  
   08:00 - 16:00
Piatok:      08:00 - 16:00
Sobota:    08:00 - 16:00

od 1.3 do 31.10

Streda:     08:00 - 16:00
Piatok:      08:00 - 16:00
Sobota:    08:00 - 16:00........................................................................................................................................................................Dobrovoľný hasičský zbor obce Jelka a Poriadková služba


HOTLINE DHZO Jelka a poriadková služba - 0910 440 150

Emailový kontakt na priadkovú službu obce: ps@jelka.sk- novinky e-mailom