Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu15.06.2021


Miestne oznamy: 15.06.2021

1/
Pošta Jelka hľadá poštového doručovateľa. Bližšie informácie Vám poskytnú na pošte v Jelke.

2/
Vinárstvo v Jelke vedľa detského domova oznamuje občanom že bude počas pracovaného týždňa od 16.00 do 18.00 predávať sudové aj fľaškové víno. Tak isto má počas celého júna akciu na biele aj červene víno za 1,5€/l. Viac informácií v predajni vedľa detského domova alebo na tel.č.:0948061091.

3/
Bankó Július, Školská č. 480, Jelka ponúka na predaj kukuricu a jačmeň.14.06.2021


Miestne oznamy: 14.06.2021

1/
Pošta Jelka hľadá poštového doručovateľa. Bližšie informácie Vám poskytnú na pošte v Jelke.


Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 28 rokov nás opustil Gabriel Kucsera. Pohreb zosnulého bude dňa 15.06.2021 (utorok) o 10.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


11.06.2021


Miestne oznamy: 11.06.2021

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dnes o 12.00 hodine bude skúška sirény.

2/
Alžbeta Halajová, Jelka, Nová cesta 714. oznamuje, že v sobotu, dňa 12.06.2021 od 8.00 do 10.00 hodiny bude predávať jablká a hrušky a ovocné šťavy.

3/
Pošta Jelka hľadá poštového doručovateľa. Bližšie informácie Vám poskytnú na pošte v Jelke.

4/
Milí Jelčania, v uplynulých dňoch sme doručili do vašich schránok nové vydanie Jelčianskeho slova, v ktorom si okrem iného môžete prečítať správy o zrealizovaných projektoch, rekonštrukčných prácach a našich plánoch do budúcna. Prosím, prijmite náš časopis ako pozornosť od vedenia obce.


Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 63 rokov nás opustil Štefan Lukovič. Pohreb zosnulého bude dňa 12.06.2021 (sobota) o 10.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


09.06.2021


Miestne oznamy: 09.06.2021

1/
Firma Cafe MALA s.r.o. oznamuje obyvateľom, že dnes po vyhlásení miestnych oznamov budú predávať červené a žlté melóny. Budú chodiť na aute po dedine, kto má záujem, nech výjde na ulicu a auto sa zastaví.
2/
Vážení obyvatelia, začínal posledný týždeň asistovaného sčítania obyvateľov. Ak ste sa nestihli sčítať vy, Vaše deti, alebo nie ste si istý správnosťou sčítania, navštívte kontaktné miesto na obecnom úrade, alebo sa informujte telefonicky na telefónnom čísle 0910 221 911. Pomôžete Vašej obci a vykonajte svoju občiansku povinnosť podľa zákona o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021, a predídete tak možným správnym deliktom a pokutám za nesplnenie povinnosti , ktorá je až do výšky 250 € za každú nesčítanú osobu v domácnosti.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás opustil Vojtech Sárközi. Pohreb zosnulého bude dňa 09.06.2021 (dnes) o 10.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


08.06.2021


Miestne oznamy: 08.06.2021

1/
Výskyt medvedice v okolí obce – UPOZORNENIE!
Vážení občania,
Upozorňujeme všetkých domácich ako aj návštevníkov obce Jelka, že v blízkom okolí obce sa v súčasnosti pohybuje medvedica s dvoma mláďatami. Prosíme všetkých o zvýšenú ostražitosť pri pohybe vonku, mimo obce. Medvedica pri ochrane svojich mláďat môže byť nebezpečná pre človeka. Prosíme upozornite na túto situáciu svoje deti, známych a príbuzných.
V prípade zaznamenania jej výskytu volajte č.112.
2/
Vážení obyvatelia, začínal posledný týždeň asistovaného sčítania obyvateľov. Ak ste sa nestihli sčítať vy, Vaše deti, alebo nie ste si istý správnosťou sčítania, navštívte kontaktné miesto na obecnom úrade, alebo sa informujte telefonicky na telefónnom čísle 0910 221 911. Pomôžete Vašej obci a vykonajte svoju občiansku povinnosť podľa zákona o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2021, a predídete tak možným správnym deliktom a pokutám za nesplnenie povinnosti , ktorá je až do výšky 250 € za každú nesčítanú osobu v domácnosti.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás opustil Vojtech Sárközi. Pohreb zosnulého bude dňa 09.06.2021 (streda) o 10.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


07.06.2021


Miestne oznamy: 07.06.2021

Dôležitý oznam!
1/
Výskyt medvedice v okolí obce Jelka– UPOZORNENIE!
Vážení občania,
Upozorňujeme všetkých domácich ako aj návštevníkov obce Jelka, že v blízkom okolí obce sa v súčasnosti pohybuje medvedica s dvoma mláďatami. Prosíme všetkých o zvýšenú ostražitosť pri pohybe vonku, mimo obce. Medvedica pri ochrane svojich mláďat môže byť nebezpečná pre človeka. Prosíme upozornite na túto situáciu svoje deti, známych a príbuzných.
V prípade zaznamenania jej výskytu volajte č.112.


Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta
od 04.06.2021 o 08:00 hod. do odvolania


Vzhľadom k častému výskytu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy hasiči dôrazne upozorňujú obyvateľov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Každý je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa:
právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom
- vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa §14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

2/
Vážení spoluobčania,
práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecného úradu, alebo požiadajte o mobilného asistenta na mobilnom telefónnom čísle 0910 221 911. V prípade, ak sa nesčítate, Vám hrozí sankcia až do výšky 250,-€.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 83 rokov nás opustil Jozef Šankó, bývalý občan z Jelky. Pohreb zosnulého bude dňa 07.06.2021 (pondelok) o 13.00 hodine v cintoríne v Kamenín. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


04.06.2021


Miestne oznamy: 04.06.2021

1/
Výbor Dobrovoľného Hasičského Zboru Jelka zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. júna 2021 o 18.00 hodine v budove Hasičskej Zbrojnice, Jelka.

2/
Vážení spoluobčania,
práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecného úradu, alebo požiadajte o mobilného asistenta na mobilnom telefónnom čísle 0910 221 911. V prípade, ak sa nesčítate, Vám hrozí sankcia až do výšky 250,-€.

3/
Vedenie FC Jelka oznamuje fanúšikom futbalu, že v nedeľu o 17:00 hodine mužstvo dospelých odohrá majstrovský futbalový zápas s mužstvom FC Nový Život. Vstup podľa platného Covid automatu. Každého fanúšika srdečne očakávajú.

4/
Marián Molnári, Vŕbová ulica č. 1080 v Jelke oznamuje obyvateľom, že des od 15.00 hodiny a zajtra od 8.00 hodiny bude predávať jablká za 0,70 €/kg a čerstvo lisovanú jablkovú štavu, cena 1,50€/l., Telefónne číslo: 0905 172 930.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 83 rokov nás opustil Jozef Šankó, bývalý občan z Jelky. Pohreb zosnulého bude dňa 07.06.2021 (pondelok) o 13.00 hodine v cintoríne v Kamenín. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
- novinky e-mailom